Biografi for: Niels Sørensen Brødbæk

Kirkebog Borbjerg sogn 1750-1802, Fødte og Døbte. (Kort HMB-C 499 A-5, 1/3)
1759. Dom 11 p. Trinit. Søren Broerbeks Søn, Nom. Niels. Suscept.: Jens Broerbeks Hustru. Test.: Niels Storgaard i Handberg, Ivars Kone i Hvam, Niels Heegrd, Chresten Flengs Datter.

Borbjerg sogns kirkebog. Copulerede. (Kort HMB-C 499 A-5, 2/3)
1787. Den 8. November. UngKarl Niels Sørensen og Enke Karen Christensdatter. Begge af Borbjerg Sogn

Karen Christensdatter var enke i Lille Hedegaard, som Niels Sørensen får skøde på 6. dec. 1789.

Kammerherre Niels Sehested, Rydhave, sælger for 462rd Lille Hedegaard 3 td 2 fjk 2 alb til velagte Niels Sørensen i Borbjerg Hedegaard 6. dec 1789. Læst 29. Jan 1790.
Kilde: Hjerm-Ginding herrederes Skøde- og pantebog 1779-1790 pag. 306 (Film 28.830)

24. juni 1801 sælger Niels Sørensen Lille Hedegaard til sin broder, Christen, og overtager samme år Neder Brødbæk efter denne.
Kilde: Hjerm-Ginding herrederes Skøde- og pantebog 1802-1804 pag. 61 (Film 28.832)

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brørbæk Gaarde, , , 1, FT-1801
Niels Sørensen, 42, Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Karen Krestensdatter, 57, Gift, Hans kone, ,
Ingeborg Jensdatter, 19, Ugift, Hendes datter, ,
Søren Krestensen, 3, Ugift, Hans søstersøn, ,
Kresten Jørgensen, 26, Ugift, Tienestefolk, ,
Peder Kristensen, 11, Ugift, Tienestefolk, ,

Kirkebog Borbjerg sogn. Døde 1805
Niels Sørensen Brødbæk fandtes død på Huam Mark den 17 Dec. Han var Sønd. Aften gaaet fra Kristen Jørgensens, formodentlig beskiænket. Efter anmeldelsen er følgende meddeelt -
Aar 1804 den 17 Dec mødte Jens Jensen, f. Majgaard i Hvamgaard Borberg Sogn i Ligfoged Tranbergs fraværelse og paa hans vegne paa Sønder og Øster Brødbæk Mark, Sønden for Brødbæk Huus for at syne den der fundne døde Mand Niels Sørensen fra Brødbæk Huus, alt i overværelse af Kristen Kristensen og Jens Smed af Nörhuam. Vi eftersaa ham da overalt paa hans Legeme, men fandt intet Mærke eller tegn til at den Døde af nogen kunde være dræbt. Men da han Søndagen Eftermiddag i den stærke Knog var imod Aften gaaed fra Kirken, formodes at han kunde være gaaed vild at muulig en Besvimelse eller Frosten har betagen hans Kræfter til at gaa og derfor omkommet.
De tilstedeværende vidste at han ikke havde udstaaende Disputer med nogen. Saaledes blev Forretningen sluttet og med Underskift bekræftet.
Brørbæk huus. Jens Jensen.
Som overværende Kristen Kristensen og Jens Smed
At Forestaaende er ordlydende med den paa stedet holdte Forretning, det bevidnes.
Holstebro d. 20 Dec 1804. Tranberg (L.S)

Efter foranstaaende Synsforretnings Udviisning formodes den afdøde Niels Sørensen ved ulykkelig Hændelse og af Vaade at være kommen af Dage; dermed haves herfra ei noget imod at han begraves i Kirkegaarden med alle sædvanlige Ceremonier.
Ringkiöbing Amthuus den 21. Dec. 1804. Hansen

Neder Brødbæk overgår herefter til søsteren Else Sørensdatter og hendes mand Jens Mortensen (Krogh).