Biografi for: Christen Sørensen Brødbæk

Kirkebog Borbjerg sogn 1750-1802, Fødte og Døbte. (Kort HMB-C 499 A-5, 1/3)
1757. Dom. 22 p. Trinit. Søren Brødbæks søn. Nom. Xsten [Christen]. Suscept.: Peder Skous Hustru af Moberg. Test.: Jens Brødbæk og Datter Maren, Niels Storgaard i Handberg, Ivar i Hvam og Hustruen.

Kilde: Navneregister film 28.855, pag 245

Hjerm-Ginding herreders skøde- og pantebog 1790-1796, Pag. 335 (Film 28831)
Christen Sørensen køber 1794 af Niels Sehested på Rydhave Neder Brødbæk til selveje for 1380 rdlr. 12 sk.

Han har imidlertid kun gården i nogle år, idet han i 1801 afstod den til broderen Niels. Samme år køber han Lille Hedegaard af Niels, hvor Niels' kone Karen Christensdatter var fra.
Kilde: Hjerm-Ginding herrederes Skøde- og pantebog 1802-1804 pag. 61 (Film 28832)

Kirkebog Handbjerg sogn. Trolovede og Viede (Kort HMB-C 507 B-6, 2/2)
1799. D. 3 Maj Copulerede i Handberg Kirke Christen Sørensen Brødbek og Else Nielsdatter Storgaard

Kirkebog Borbjerg sogn. Døbte. (Kort HMB-C 499 A-5, 2/3)
1800. 12. Februari. Christen Brødbæk og Hustru en Søn Søren baaret af Morten Møllers hustru. Fad.: Niels Storgaard og Hust., Laus Storgaard, gl Christen Brødbæk.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hedegaardene, , , 100, FT-1801
Kresten Sørensen, 44 , Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Else Nielsdatter, 33 , Gift, Hans kone, ,
Søren Krestensen, 2 , Ugift, Deres søn, ,
Ane Marie Kristensdatter, 21 , Ugift, Tienestepige, ,

1809 - 1820. Gaardmand Kristen Sørensen sognefoged og Hustru Else Nielsdatter er flere gange faddere ved fødsler i Storehedegaard og Lillehedegaard.

Kirkebog Borbjerg sogn. Døde. (Kort C 499 B-1 4/6)
1830. Død 25. Janu., begravet 7. Februarij. Chresten Sørensen, Gaardmand og Sognefoged i Lille Hedegaard, 72½ Aar.

1830. Dødanmeldelse
Aar 1830 den 5 Februar anmeldte Søren Hedegaard af Borbjerg Sogn at hans Fader Christen Sørensen af Borbjerg er død. Myndig Arving intet skifte.
Hjerm - Ginding herreders skifteprotokol 1825-1830, pag. 349. film RA 9764.

1830 Skøde
Underskrevne Else Nielsdatter, Enke efter afgangen Gaardmand og Sognefoged Christen Sørensen af Hedegaard i Borberg og hans eneste Søn Søren Christensen af bemeldte Hedegaard tilstaar og vitteliggjør at vi uden foregaaende Kjøbecontract haver solgt til Poul Christian Andersen af Skave i Borberg Sogn, den afdødes eiende og paaboende Gaard halve Lille Hedegaard kaldet i Borberg Sogn, Hjerm Herred beliggende, der staar for Hartkorn 3Td - 2Fkr 2Album med paastaaende Bygninger og tilligende Eiendomme, alt saaledes som den Afdøde under 24 Juni 1801 af Niels Sørensen er tilskjødet samme, for den mundtligt aftalte kjøbesumme 600 Rbd.......
Lille Hedegaard i Borberg Sogn 29. Juni 1830. - Else Nielsdatter - Som Lauværge og Sælger S. Hedegaard.
Hjerm Ginding Herreders Skøde og Pantebog 1829-1830, Book No. 14, pag 283. Film RA 28.838