Biografi for: Maren Sørensen

Kirkebog Borbjerg sogn Online
1872. Født 22 December. Maren Sørensen. Døbt i Kirken den 26 Decb, 2den Juledag. F. Gmd. Peder Christian Søresen og Hst Kistiane Jensen 27 Aar gl. i Sønder Fleng. Baaren af Christen Sørensens Hustru i Neder Brødbæk. Andre faddere: Forannævnte Gmd Chresten Sørensen, Gmd Jens Frederik i Handbjerg samt Gmd Jens Haislund Poulsen og Hst. i S. Fleng.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Sønder Fleng, , En gaard, 118, FT-1880
Peder Christian Sørensen, 32, Gift, Gaardejer, husfader, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kristiane Jensen, 34, Gift, Hans hustru, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Sørensen, 7, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Sørensen, 4, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kirsten Sørensen, 2, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Petrine Marie Nielsen, 13, Ugift, Tjenestepige, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Maren tjener 1890 hos sognefogeden Jøs Christian Olesen på Rydlund i nabosognet Ryde.

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Rydlund Gaard, , , FT-1890, C2672
Jøs Christian Olesen 55 Gift Husfader Gaardeier Hjerm
Sidsel Nielsen 45 Gift Humoder Ryde
Jens Christian Olesen 18 Ugift Barn Ryde
Niels Nygaard Madsen 12 Ugift Barn Ryde
Marius Olesen 3 Ugift Barn Ryde
Maren Sørensen 17 Ugift Borbjerg

Nekrolog i Holstebro Dagblad 1943.
Dødsfald.
Skræddermester J.M.Eriksen har haft den Sorg at miste sin Hustru, er i Gaar døde ret pludseligt i en alder af 70 Aar, og hermed er et travlt og sjældent virksomt Liv afsluttet. Maren har altid været rask, indtil hun sidste Sommer paa Grund af et Fald maatte gennemgaa en Kur paa Sygehuset. Hun har dog delvis siden formaaet at passe sit Hus, indtil hun i Forgaars pludselig blev ramt af en alvorlig Hjerneblødning, der medførte Lammelse og siden Døden.
Maren var en sjælden Hustru for sin Mand og en enstaaende Mor for sine Børn. Aldrig skånede hun sig selv; hendes svage Legeme har i de sidste Aar vidnet derom. Hen var Redeligheden slev med Respekt for Arbejde og Sparsommelighed, hvilket tjente til et godt Eksempel for andre. Maren var en Personlighed; hun gjorde sig gældende, hvor hun var, og vil blive dybt savnet af sine egne, men ogsaa af alle i Kirkebyen.