Biografi for: Christen Heselaa Pedersen

Kresten og Johanne købte i 1895 en ejendom i Abildholt ved Hogager. Kun ganske lidt af jorden var opdyrket, resten lå hen som hede. Med frisk mod og energi gik det unge ægtepar i gang med at ændre den golde hede til frugtbar agerjord. Men i august 1899, da det tredje barn var på vej, bliver den lille familie ramt af en ulykke, som Holstebro avis her beretter om:

"Et beklageligt ulykkestilfælde er sket lørdag eftermiddag den 26. aug. 1899 i Hogager. Boelsmand Chr. Pedersen (Fleng) kørte med et læs hø, forspændt et par stude. Disse løb løbsk, og han mistede herredømmet over dem. Chr. Pedersens kone, som også sad på læsset, sprang ned og kom uskadt fra det, medens han faldt ned så uheldigt, at vognen gik over ham, og han var allerede død, da konen nåede hen til ham. Den forulykkede var 31 år og havde været gift i 3 år. Foruden hustruen efterlader han sig 2 børn."