Biografi for: Jens Marinus Eriksen

Jens Marinus udlærtes som skrædder hos faderen Esper Christian Eriksen. I 1901 etablerede han selvstændig skrædderforretning i Borbjerg og drev denne indtil 1934, da sønnen Esper Christian Eriksen overtog den.

Kirkebog Ryde sogn 1865 - 1876 Fødte Mandkøn (kort C508-4, 1/2)
I Januar 1876 Jens Marinus Eriksen. Hjemmedøbt samme dag af Kirkesangeren. I Kirken 19 Marts. Forældre: Ugift Syerske Jensine Jensen, hjemme hos Husmand Jens Jensen i Ravnhøjhus, 25 Aar. Barnefader udlagt: Skrædder Esper Christian Eriksen i Felde. Faddere: Tjenestepige Ana Marie Jensen tjenende i Hvam Kro, Caroline Jensen i Ulsø. Husmand Niels Jensen i Sønderskovhus, Tjenestekarl Jens Jensen i Ryberg. Anmærkning: Moderen har altid haft fast ophold i Ryde.

Folketælling 1880 i Ringkøbing, Ginding, Ryde, Ryde, , 2 1 hus,
Jesper Christian Eriksen, 29, gift, Husfader, Skræder, , Handbjerg, Ringkøbing Amt
Jensine Jensen, 28, gift, Hans hustru, , her i sognet
Jens Marinus Eriksen, 4, ugift, Deres børn, , her i sognet
Erik Christian Eriksen, 3, ugift, Deres børn, , her i sognet
Hedvig Cathrine Eriksen, under 1 aar, ugift, Deres børn, , her i sognet
Jens Jensen, 57, gift, Aftægtsfolk, Husfaders Svigerforældre, der af ham forsørges, , Sal Sogn, Ringkøbing Amt
Bodil Marie Elisabeth Jensen, 51, gift, Aftægtsfolk, Husfaders Svigerforældre, der af ham forsørges, , Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt

Folketælling 1890 i Ringkøbing, Ginding, Ryde, Ryde, Ravnshøj Hus, (kort 7.766)
Esper Christian Eriksen, 39, gift, Handbjerg, Husfader, Skræder Mester
Jensine Jensen, 38, gift, Ryde, Husmoder
Jens Marinus Eriksen, 14, ugift, Ryde, Barn
Erik Christian Eriksen, 13, ugift, Ryde, Barn
Hedvig Cathrine Eriksen, 11, ugift, Barn
Maren Eriksen, 9, ugift, Barn
Kristine Eriksen, 6, ugift, Barn
Sofie Marie Elisabeth Eriksen, 4, ugift, Barn
Agnes Marie Eriksen, 2, ugift , Barn
Emma Christina Jensine Eriksen, under 1 aar.
Bodil Marie Elisabeth Jensen, Kv, 61, Enke, Aftægt

Kirkebog Borbjerg sogn. Ægteviede. (Film 52790)
1901. Ungkarl Jens Marinus Eriksen, tjenende hos faderen i Raunshøjhus i Ryde. Født sammesteds den 1 Januar 1871 af Forældre Husmand og Skrædder Esper Christian Eriksen og Hustru Jensine Jensen. Attest fra Ryde Sogneraad af 16 Januar 1901 forevist. Pigen Maren Sørensen hjemme hos forældrene i Sønder Fleng, hvor hun er født den 22 December 1872 af Forældre Gaardmand Peder Christian Sørensen og Hustru Christiane Jensen. Forlovere: Gaardmand Peder Christian Sørensen , Sønder Fleng og Husmand Skrædder Esper Christian Eriksen i Raunshøjhus i Ryde. Viet 8 Februar af Sognepræsten i Kirken

Folketælling 1906, Borbjerg sogn, Matr, Nr. 11F Hedegaardhuus. (Film 17376)
Jens Marinus Eriksen, M, 1 Januar 1876, Gift,Husfader, Skræddermester
Maren Eriksen, K, 22 December 1872, G, Husmoder
Peder Kristen Fleng Eriksen, M, 6 April 1901, U, Barn
Kristiane Eriksen, K, 19 Juli 1903, U, Barn
Esper Kristen Eriksen, M, 21 Juli 1903, U, Barn
Jens Ferdinand Jørgensen, M, 2 Mai 1886, U, Tjenesteydende, Skræddersvend
Niels Kristian Hesel, M, 5 Juni 1886, U, Tjenesteydende, Skræddersvend
Rasmus Johannes Hermann, M, 20 Mai 1888, U, Tjenesteydende, Skrædderlærling
Eskild Martinus Christensen, M, 2 September 1889, U, Tjenesteydende, Skrædderlærling
Maren Eriksen, K, 25 December 1880, U, Tjenesteydende

Folketælling 1911 Borbjerg sogn, Borbjerg. (Film 17837)
Hedegaard-Hus, Matr nr. 11f
Jens Marinus Eriksen f. 1/1 1876, Husfader. Taget Bopæl i Sognet 1901
Maren Eriksen, f. 22/12 1873, Husmoder
Peder Kristen Fleng Eriksen. f. 6/4 1901. Ugift
Kristiane Eriksen. f. 19/6 1903. Ugift
Esper Kristian Eriksen. f. 21/6 1905. Ugift
Sigurd Eriksen. f. 29/8 1907. Ugift
Elias Eriksen. f. 14/7 1909. Ugift
Maren Olesen f. 17/9 1893. Taget Bopæl i Sognet 1910. Tyende. Sypige
Mads Madsen Libergren. f. 19/3 1877. Taget Bopæl i Sognet 1908. Skræddersvend

Folketælling 1916, Borbjerg Kommune, folketællingsskema nr 30. (Film S15/173)
Kirkebyen matr. nr. 11f
Marinus Eriksen, M, 1/1 1876, G, Husfader, Skræddermester, indkomst 1000, formue 3000, statsskat 0, kommuneskat 43,17
Maren Eriksen, K, 22/12 1872, Husmoder
Peder Kresten Eriksen, M, 6/4 1902, , Barn
Esper Kresten Eriksen, M, 21/4 1905, , Barn
Sigur Eriksen, M, 29/8 1907, , Barn
Elias Eriksen, M, 14/7 1909, , Barn
Vilner Eriksen, M, 28/5 1912, , Barn
Gustav Eriksen, M, 20/6 1914, , Barn
Dortea Martine Madsen, K, 5/4 1891, U, Tjenesteydende, Syerske

Folketælling 1925, Borbjerg Kommune, Borbjerg kirkeby (Film S33/250)
Eriksen, Marinus, M, 1/1 1876, Ryde, Ringkøbing Amt, G, Husfader, Skræddermester
Eriksen, Maren, K, 22/12 1873, Borbjerg, Ringkøbing Amt, G, Husmoder
Eriksen, Kristiane, K 19/11 1903, Borbjerg, Ringkøbing Amt, U, Barn
Eriksen, Esper Kristian, M, 21/4 1905, Borbjerg, Ringkøbing Amt, U, Barn
Eriksen, Elias, M, 14/7 1909, Borbjerg, Ringkøbing Amt , U, Barn
Eriksen, Vilner, M, 28/5 1912, Borbjerg, Ringkøbing Amt , U, Barn
Eriksen, Gustav, M, 20/6 1914, Borbjerg, Ringkøbing Amt , U, Barn

Folketælling 1930, Borbjerg Kommune, Borbjerg kirkeby (Org skema 1308, 318)
Erichsen, Marinus, M, 1/1 1876, Ryde, Ringkøbing Amt, G, Husfader, Skræddermester
Erichsen, Maren, K, 22/12 1873, Borbjerg, Ringkøbing Amt, G, Husmoder
Erichsen, Kristiane, K 19/7 1903, Borbjerg, Ringkøbing Amt, U, Barn
Erichsen, Kristian Esper, M, 21/7 1905, Borbjerg, Ringkøbing Amt, U, Barn
Erichsen, Vilner, M, 28/5 1912, Borbjerg, Ringkøbing Amt , U, Barn
Erichsen, Gustav, M, 20/6 1914, Borbjerg, Ringkøbing Amt , U, Barn

Folketælling 1940, Borbjerg, Borbjerg kirkeby
Eriksen, Marinus Jens, M, 1/1 1876, Ryde, G 8/2 1901, Skrædder
Eriksen, Maren, K, 22/12 1873, Borbjerg, G 8/2 1901, Husmoder

Nekrolog i Holstebro Dagblad 1947.
BORBJERG.
I Aftes døde Skræddermester J.M.Eriksen paa Holstebro Sygehus 70 Aar gammel. I henved 50 Aar drev han Forretning i Borbjerg Kirkeby. Fra en meget beskeden Begyndelse drev han den op saa de til Tider var fem Mand paa Værkstedet. En utrolig Flid og den største Redelighed i alle Forhold gjorde, at han havde sine Kunders Fulde Tilid og sine Forretningsforbindelsers Agtelse.
Den stedlige Husmandsbevægelse har altid haft hans Interesse og baade Skrædder Eriksen og hans Hustru har i flere Perioder været virksomme Medlemmer af dens Ledelse. I 1943 døde hans Hustru og han boede nu hos den Søn der driver Forretningen. For nogle Aar siden havde den ellers saa raske Mand en alvorlig Sygdom, men han blev helt rask igen, og har siden siddet sine 12-14 Timer paa Skrædderbordet, indtil han for ca. en Maanede siden blev angrebet af den Sygdom, der langsomt tog hans Kræfter. I aftes sov han stille ind i Døden.
Hans efterlader sig fem Sønner og en Datter, der alle er gifte og i gode Stillinger.

Holstebro Dagblad.
Jordefærd.
Tirsdag Eftermiddag jordedes Skræddermester J.M.Eriksen fra Hjemmet i Kirkebyen. Ved den lille Højtidelighed talte en af Sønnerne Direktør S.Eriksen, Aalborg, smukt om sin Fader og Barndomshjemmet, og 5 Sønner og en Svigersøn bar derefter Baaren til den smukt pyntede Kirke, hvor et stort Følge ventede.
Pastor Kristiansen talt ud fra Hebr. 13,8 og mindedes den afdøde som en af Sognets gode Mænd, der fik lov til at leve Livet ud, men ogsaa han forstod, at alt er forgængeligt, og at det gælder for enhver at besinde sig paa, at vi ikke her har et blivende Sted, men at søge det Kommende. Ingen maa knytte sig for haardt til denne Verden, for kun Jesus er det faste Punkt for Tid og Evighed, og han skal søges mens det endnu er den belejlige Tid.
Ved Graven takkede Skræddermester Eriksen, Borbjerg, for Deltagelsen og indbød Følget til en Sammenkomst i Gymnastikhuset. Her havde flere Ordet, bl.a. Landinspektør Eriksen, Holstebro, for hver paa sin Maade at mindes den afdøde, der ved sin stilfærdige og retlinede Levevis har skabt sig megen Agtelse. Hans Minde vil længe leve i Kirkebyen.

Ejendommens adresse i dag:
Matr. 11f: Naltoftevej 33, Borbjerg, 7500 Holstebro