Biografi for: Christen Sørensen

I 1860 udstykkede Søren Jensen en parcel Vester Brødbæk til den ældste søn Jens Sørensen Brødbæk og i 1865 afhændede Søren Jensen hovedparcellen til den næstældste søn Christen Sørensen Brødbæk. Christen sad fra 1877-83 i sognerådet og skoleforstanderskabet. Yngste søn, min oldefar Peder Christian Sørensen, tjener 1870 hos broderen Christen, inden han 1872 overtager Sdr. Fleng.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Nørhvam, , Brødbæk en gård, 128, FT-1870
Christen Sørrensen, 39, Gift, Husfader, Jordbruger, gårdmand, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Dorthe Jensen, 29, Gift, Husmoder, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Christensen Sørrensen, 3, Ugift, Børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Søren Christesen Sørrensen, Under 1 år, Ugift, Børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Christian Sørrensen, 21, Ugift, Tjenestekarl, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Nielsen, 20, Ugift, Tjenestepige, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk by, , En gaard, 1, FT-1880
Kresten Sørensen, 49, Gift, Gaardejer, husfader, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Dorthe Jensen, 39, Gift, Hans hustru, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Sørensen, 13, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Søren Sørensen, 10, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Sørensen, 8, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Sørensen, 5, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Else Sørensen, 2, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jørgen Sørensen, Under 1 år, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Søren Jensen, 84, Enkemand, Husfaderens fader og af han forsørget, , Ørre Sogn, Ringkjøbing Amt
Abelone Matilde Johannesen, 40, Ugift, Tjenstepige, , Aulum Sogn, Ringkjøbing Amt
Jenssine Nielsen, 14, Ugift, Tjenstepige, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Ole Andersen, 16, Ugift, Tjenestekarl, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, , En gård, 18, FT-1890
Kresten Sørensen, 59, Gift, Husfader, Gårdejer, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Dorthea Jensen, 49, Gift, Husmoder, Hustru, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Krestiane Sørensen, 23, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Kristian Sørensen, 18, Ugift, Søn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Sørensen, 15, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Else Sørensen, 12, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kirsten Sørensen, 7, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt