Biografi for: Martine Christensen

De overtog Martines fødehjem i Telling (Den gamle skole)