Biografi for: Sigurd Eriksen

Kirkebog Borbjerg sogn. Fødte Mandkøn (Film 52789)
29 Aug 1907. Kirkebyen, Borbjerg Sogn. Sigurd Eriksen. Søn af Skrædder Jens Marinus Eriksen og Hustru Maren Sørensen, 34 Aar, i Kirkebyen. Døbt 1. Sept. i Kirken af Sognepræsten. Baaren af Pigen Kristine Eriksen fra Hjerm. Andre Faddere: Ungkarl, Tømrer Erik Christian Eriksen fra Holstebro, Ungkarl Jørgen Sørensen samt Pigen Kirsten Sørensen begge fra Sønder Fleng.

Folketælling 1911 Borbjerg sogn, Borbjerg. (Film 17837)
Hedegaard-Hus, Matr nr. 11f
Jens Marinus Eriksen f. 1/1 1876, Husfader. Taget Bopæl i Sognet 1901
Maren Eriksen, f. 22/12 1873, Husmoder
Peder Kristen Fleng Eriksen. f. 6/4 1901. Ugift
Kristiane Eriksen. f. 19/6 1903. Ugift
Esper Kristian Eriksen. f. 21/6 1905. Ugift
Sigurd Eriksen. f. 29/8 1907. Ugift
Elias Eriksen. f. 14/7 1909. Ugift
Maren Olesen f. 17/9 1893. Taget Bopæl i Sognet 1910. Tyende. Sypige
Mads Madsen Libergren. f. 19/3 1877. Taget Bopæl i Sognet 1908. Skræddersvend

1924. Optaget i lægdsrullen 29.12.1924. Sessionsbehandlet 1925, 26, 27 og 28.

Folketælling 1925, Borbjerg Kommune, Borbjerg kirkeby (Film S33/250)
Jacobsen, Henrik, M, 4/10 1888, Borbjerg Ringkøbing Amt, U, Købmand
Jacobsen, Kirstine, K, 10/7 1992, Borbjerg Ringkøbing Amt, U, Husbetyrerinde
Eriksen, Sigurd, M, 29/8 1907, Borbjerg Ringkøbing Amt, U, Kommis

Folketælling 1930 (5. November 1930), Viborg Købstad, Helmer Jensen, (Sct.) Mogensgade 52, Stuen.
Jensen, Helmer, Mogensgade 52, 6/5 1903, Hersom, G, Husfader, Købmand
Jensen, Anny Hansen, , 4/12 1903, Napstjert, G, Husmoder
Jensen, Poul Erik, , 20/12 1925, Viborg, U, Barn
Jensen, Inger, 4/12 1926, Viborg, U, Barn
Poulsen, Elmer, tilflyttet 1/11 1930 fra Struer, 26/8 1910, , U, Kommis
Markmann, Henny, fast bopæl Mogensgade 45, 3/7 1915, Viborg, U, Husassistent
Eriksen, Sigurd, tilflyttet 1/7 1930 fra Haderslev, 29/8 1907, Borgbjerg, U, Logerende, Kontorist.

Sigurd stod i lære hos købmand Henrik Jacobsen i Borbjerg. Han gennemførte som 20 årig et studieophold på "Købmandshvile, Folkehøjskole for Unge Handelsmedhjælpere" i Hørsholm i vinteren 1926-27.
Senere arbejdede Sigurd med handel i Haderslev, Viborg og Kolding, inden han i 1934 med en kompagnon oprettede forretning i Aalborg under navnet: Eriksen og Brask Sørensen Akts. på adressen Slotsgade 37.
Forretningen, der hovedsageligt handlede med smøreolier, lå tæt ved kreatureksportstaldene, hvor Sigurd kunne gøre forretninger med de vognmænd, der leverede kreaturer. Beliggenheden var tæt ved havnen og da englænderne under krigen bombede nogle tyske troppetransportskibe, som lå i havnen, blev også Sigurds forretning og en række andre virksomheder ved havnen ramt af vildfarende bomber.
Kompagniskabet med Brask Sørensen fortsatte indtil 1944, fra 1942 - 1944 på adressen Strandvejen 5.
I 1944 startede Sigurd sin egen forretning i Borgergade 1&2 og forretningen omfattede nu også autogummi, trækul og tørvekoks. Senere handledes der endvidere med presenninger fra egen systue medens og trækul og tørvekoks efterhånden gled ud. I 1958 flyttedes forretningen til adressen Ved Stranden 5, 1.sal, hvor Sigurd drev den frem til 1973, hvorefter den blev omdannet til aktieselskab med førstemanden K.E.Jensen som direktør.
Firmaet eksisterer stadig, ejes i dag af K.E.Jensen og drives under navnet S.Eriksen A/S fra adressen Tarmvej 4 i Aalborg. Hjemmeside: http://www.seriksen.dk/

Sigurd blev skilt fra Ane Elisabeth Led i 1961 og giftede sig få år senere med Mary Giem.

Sigurds store fritidsinteresse var fra hans tidligste ungdom, jagten i dens forskellige former, pürsch, strandjagt og klapjagter.

I KØBMANDSHVILEs årsskrifter findes bl.a. følgende:
1927, Fortegnelse over højskolens elever i vinteren 1926-27, 22. hold, Sigurd Eriksen, Borbjerg pr. Holstebro
1929, Medlemsliste, Sigurd Eriksen, Moltrupvej 6, Haderslev
1930, Medlemsliste, Sigurd Eriksen, Skansen, Mogensgade 52, Viborg
1933, Medlemsliste, Sigurd Eriksen, Helligkorsgade 5, Kolding
1934, Medlemsliste, Købmand Sigurd Eriksen, Slotsgade 37 Aalborg
1941, Medlemsliste 22' hold 1926-27, Købmand Sigurd Eriksen, Slotsgade 37 Aalborg
1952, Medlemsliste 22' hold 1926-27, Sigurd Eriksen, Grosserer, Borgergade 2, Aalborg
1965, Medlemsliste 22' hold 1926-27, Sigurd Eriksen, Grosserer, Borgergade 2, Aalborg

Nekrolog 1980.
Fhv. direktør Sigurd Eriksen, Fynsgade 34, Aalborg, er død, 72 år.
Han var født i Sevel (?) ved Holstebro og blev handelsuddannet i Kolding, hvor han i begyndelsen var ansat i et benzinselskab. Senere kom han til firmaet Brask Sørensen, Aalborg, og i 1944 startede han sin egen virksomhed, S.Eriksen Autogummi. Den ledede han med dygtighed til 1973, da firmaet blev omdannet til aktieselskab og fik K.E.Jensen som direktør.
Sigurd Eriksens interesser var delt mellem familien, direktørarbejdet og friluftslivet som jæger. Siden 1940 var han medlem af frimurerlogen Den Kubiske Sten. Her var han logemester i fire år og opnåede at blive æresmedlem. Han efterladet hustruen, Mary Eriksen og tre sønner.