Biografi for: Jacob Christensen Bjerre

Efter konfirmationen var han biskolelærer et par vintre, men havde større lyst til handel, måske inspireret af den trafik, der foregik ved fødegården, idet handelsvejen fra Struer til Ringkøbing gik gennem gården Store Bjerre, og for ham kom Jacob Bjerre til at løbe ærinder, men drev samtidig for egen regning lidt handel ved siden af, som han tidligere havde gjort om sommeren, medens han var vinterlærer, først med knive og knappenåle, senere med tobak, uld og skind. Det varede dog ikke længe,inden han drev selvstændig handel hele året og gav sig til at handle med heste, kvæg og svin. Ved folketællingen 1834 bor Jacob Bjerre som propietær på Vejbjerggaard sammen med sin hustru, 4 børn og 6 tjenestefolk, medens den 3-årige datter, Maren (nr. 38), bor på Nissumby sammen med sin farbroder, Peder (nr. 29), to tjenestefolk og en husbestyrerinde. I betragtning af Nissumbys størrelse var der meget få faste tjenestefolk på gården, 1845 to tjenestefolk, 1855 kun én tjenestepige, men til gengæld havde han sidste år 15 hjemmeværende børn, der hjalp til med landbruget.