Biografi for: Bertel Christensen Bjerre

Fæstegårdmand og sognefoged i Vester Store Bjerre, Sir. Fik den 9. marts 1833 fra stamhuset Ausumgaard fæstebrev på matr. nr. 10, Vester Store Bjerre , som enken den 29. marts 1871 købte til selveje