Biografi for: Jens Christensen Bjerre

Gårdejer i Bisgaard, Borbjerg, matr. nr. 7a

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Hvam By, , Bisgård, 156, FT-1890
Kristen Bertelsen Bjerre, 54, Gift, Husfader, Gårdejer, Sir Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Kirstine Jensen, 54, Gift, Husmoder, , Asp Sogn, Ringkjøbing Amt
Sidsel Kristensen Bjerre, 19, Ugift, Datter, , Naur Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Kristensen Bjerre, 15, Ugift, Søn, , Naur Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Kristian Kristensen Bjerre, 13, Ugift, Søn, , Naur Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Kristensen, 16, Ugift, Søn, , Handbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Pedersen, 18, Ugift, Tjenestepige, , Vemb Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Hvam, Nr. 7a, 14, FT-1901, D7736
Kristen Bjerre 30 jan 1835 Gift Husfader Landmand Sir, Ringk. A.
Ane Kirstine Bjerre 30 nov ?? Gift Husmoder Asp, Ringk. A.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Hvam, Nr. 7a, 15, FT-1901, D7736
Jens Bjerre 1874 Gift Husfader Landmand Naur, Ringk. A.
Marie Bjerre 19 jul 1873 Gift Husmoder Vejrum, Ringk. A.
Kristen Bjerre 12 apr 1898 Gift Barn Borbjerg, Ringkjøb. A.
Karl Kristine Elias Nygaard 1887 Ugift Plejebarn Røgterdreng Resen, Ringk. A.
Else Marie Nielsen 1883 Ugift Tjenestepige Borbjerg, Ringkjøb. A.
Laurits Kristian Kristensen 8 jul 1879 Ugift Tjenestekarl Borbjerg, Ringkjøb. A.

Jens Christensen Bjerre, Gdr. og Sognefoged, "Bisgaard", Borbjerg, Holstebro. Født i Naur Sogn 22. Februar 1874, Søn af Gdr. Chresten Bertelsen Bjerre. Gift med Ane Marie Bjerre, født Bjerre, født 19. Ju1i 1873, Datter af Gdr. Jens Stokholm Bjerre, Vejrum. Gaardens Navn er "Bisgaard"; den er meget gammel men delvis ombygget 1914-22, Bjerre overtog Ejendommen 1898; der var den Gang opdyrket 67 Tdr. Land, hvilket er det samme som nu. Besætningen var ved Overtagelsen paa 2 Heste, 5 Køer og 5 Ungkvæg, den er nu paa 6 Heste, 20 Køer, 30 Ungkvæg og 70 Svin. Bjerre var paa -Ollerup Højskole 1894-95; han er Sognefoged i Borbjerg, Formand for Tilsynsraadet i Borbjerg Sparekasse, i Bestyrelsen for flere lokale Foreninger, har været Medlem af Sogneraadet i 8 Aar samt i Bestyrelsen for Hjælpekassen, i Menighedsraadet og Skolekommissionen m. m. Bjerre er i Bestyrelsen for Ringkøbing Amts Indkøbsforening i Holstebro.
Kilde: DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS. En oversigt over dansk bønders virke. Ribe og Ringkøbing amter. Nationalt Bogforlag, Herning 1943.