Biografi for: Christen Bjerre

Kirkebog Borbjerg Sogn, Fødte Mankøn (Film 52789)
12 November 1899. Født i Øster Bisgaard, Borbjerg Sogn, Hjerm Herred. Christen Bjerre. Søn af Gaardmand Jens Christensen Bjerre og Ane Marie Bjerre i Øster Bisgaard, 26 Aar gl. Døbt 10 December i Holstebro Valgmenighedskirke af Pastor Morten Larsen. Faddere: Baaren af Barnets Moder. Andre Faddere: Barnets Fader, samt Husmand Christen Bertelsen Bjerre og Hustru i Øster Bisgaard.

Købte i 1930 Ll. Kouind i Mejrup, som han drev indtil 1967, hvor den afhændedes til sønnen Erik. Havde derefter Ny Kouind i 15 år.

Lille Kouind. http://www.bjerredrost.dk/
Lille Kouind er bygget i 1927, og fungerede i tiden under Helles farmor og farfar - Dagny og Kresten Bjerre, som tyrestation. I 1968 overtog Helles forældre - Lisbeth og Erik Bjerre gården, hvor gården primært havde malkekvæg.