Biografi for: Anna Hansdatter

Kirkebog Handbjerg sogn 1658-1767. (Kort HMB 507 A-1, 1/4)
Anno 1683. Dominica post Pascha fest var Hans Smids Barn til Daab og kaldet Anna. Faddere: Jens Lindberg etc.