Biografi for: Karen Jensdatter

Kirkebog Ørre sogn. Online
1797. Karen. Født i Langfrom den 4. Marts ?. Hendes Forældre Jens Mortensen og Else Sørensdatter. Døbt Jubilate Søndag. Faddere: Peder Møller, Søren Brødbæk, Willum Kirkegaard. Peder Møllers Kone bar det til Daaben.

Folketælling 1801 i Ringkøbing, Hammerum, Ørre, Ørrebye, viser:
Jens Mortensen, 35, Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer,
Ellen Sørensdatter, 40, Gift, hans kone, ,
Søren Jensen, 6, Ugift, deres børn, ,
Mette Jensdatter, 8, Ugift, deres børn, ,
Karen Jensdatter, 4, Ugift, deres børn, ,
Anne Marie Jensdatter, 2, Ugift, deres børn, ,
Søren Sørensen, 24, Ugift, tjenestefolk, national soldat,
Magrete Laursdatter, 27, Ugift, tjenestefolk,

Kirkebog Borbjerg sogn. Opsl. 92
1833. 27 Novemb Else Katrine Borbjergbye. 29 Novemb Hjemmedøbt formedelst svaghed. I Kirke den 29 December. Moderen Indsidder Karen Jensdatter i Borbjerbye. Udlagt Barnefader ugift Tjenestekarl Jens Kristian Kristensen som tjener ?E?hovers? i Holstebroe. Faddere Peder Kristensen og Hustru Ane Katrine Pedersdatter i Brødbækhuus. Gmd Jakob Viftrup og Hustru Ane Kristensdatter i Borbjergbye og Gaardmd Søren Jensen i Neder Brødbæk. Anmærkninger: Slegfredbarn.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borberg Bye, En Gaard, 81, FT-1834, C1299
Søren Sørensen 58 Gift Gaardmand
Maren Kyndes Datter 38 Gift Hans Kone
Søren Sørensen 14 Ugift Deres Børn
Else Marie Sørens Datter 12 Ugift Deres Børn
Maren Sørens Datter 10 Ugift Deres Børn
Kirsten Sørens Datter 8 Ugift Deres Børn
Chresten Sørensen 3 Ugift Deres Børn
Karen Jens Datter 36 Ugift Indsidder Spinderske
Else Katrine Borbergbye 1 Ugift Hendes Barn

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, Et Huus, 15, FT-1845, c1061
Karen Jensdatter 48 Ugift Lever af at spinde Borberg, Rk.Amt
Else Catrine Borbergbye 12 Ugift Hendes Datter Borberg, Rk.Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, Et huus, 31, FT-1850, C9382
Karen Jensdatter 52 Ugift Indsidder i et huus med jord, hvoraf hun lever Ørre sogn, Rk. amt
Else Catrine Borbergby 16 Ugift Hendes datter Her i sognet

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, , 97, FT-1860, C9386
Karen Jensdatter 59 Ugift Spinderske Ørre sogn, Ringkj. amt

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Hjerm, Fattighuset, 27, FT-1870, C1056
Bl.a.:
Else Cathrine Jensen 36 Fraskilt Moder Fattigforsørgelse Borberg s., R.a.
Christian Andersen 11 Ugift Søn Fattigforsørgelse Borberg s., R.a.
Inger Andersen 8 Ugift Datter Fattigforsørgelse Hjerm s., R.a.
Niels Christian Andersen 5 Ugift Søn Fattigforsørgelse Hjerm s., R.a.
Karen Jensen 73 Ugift - Fattigforsørgelse Borberg s., R.a.

Ringkøbing, Hjerm, Hjerm, Kvium Hede, et Huus, 120 F3, FT-1880, D5005
Karen Jensen 83 Ugift nyder Fattigunderstøttelse Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Else Katrine Jensen 47 Enke Haandgjerning Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Karoline Jensen 7 Ugift hendes Barn Hjerm Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkøbing, Holstebro, Nørregade, Matr. nr. 7a, FT 1901
Else Kathrine Jensen, K, E, 27/11 1833, Borbjerg, taget ophold 1896, ank. fra Hjerm. Pejer sin Moder. Alderdomsunderstøttelse
Karen Jensen, K, 4/5 1797, U, Ørre, taget ophold 1896, ank. fra Hjerm. Moder. Alderdomsunderstøttelse
Karoline Kirstine Jensen, K, U, 29/1 1873, Hjerm, taget ophold 1887, ank. fra Hjerm, Datter. Arbejder ved Ægpakning hos Balle
Christian Carl Andersen, M, U, 2/1 1887, Hjerm, taget ophold 1896, ank. fra Hjerm. Datterbarn. Arbejder paa Tobaksfabrikken hos Færch
Jens Johannes Jensen, M, U, 26/2 1897, Holstebro. Datterbarn
Ane Kathrine Lauritsen, K, U, 22/9 1854, Mejrup, taget ophold 1884, ank. fra Naur. Syerske lidt Fattighjælp
Anine Marie Søgaard, K, U, 13/8 1887 Holstebro. Datter
Jens Andersen Søgaard, M, U, 29/7 1861, Maabjerg, taget ophold 1899, ank. fra Tyskland, Logerende, Skomagersvend hos Skomager Nielsen

En Hundredaarig
I Søndags fejredes en sjælden Fødselsdag i Holstebro, idet Karen Jensen Brødbæk, der er født den 4 April 1797 i Ørre Sogn, fyldte sine 100 Aar. Den bedagede Karen er i Følge "Holstebro Avis" endnu, naar Hensyn tages til hendes høje Alder, aandsfrisk, Appetit og Søvn er fortræffelig, og hun behøver kun ringe Hjælp ved sin Paaklædning. Ogsaa Synet er upaaklageligt, idet hun kan læse uden Briller i en gammel, rigtignok temmelig storstilet Bog. Hun har tilbragt de fleste Aar af sin lange Levetid i Neder Brødbæk i Borbjerg Sogn, herfra kom hun til Hjerm, hvor hun boede en Snes Aar, indtil hun endelig Hyttede til Holstebro, hvor hun bor hos sin Datter og har baade Børnebørn og Børnebørnsbørn omkring sig. Sin Dag tilbringer hun i sin Lænestol, der har Plads ved Siden af hende Seng, og fra Sengen til Stolen er den Gamles eneste Udflugt, hun kan nemlig hverken staa eller gaa.
Kilde: Jyllandsposten 6. apr 1897

106 Aar
Paa Lørdag, den 4. April fylder Landets ældste Menneske Karen Jensen Brødbæk i Holstebro 106 Aar.
Det lyder næsten som et Æventyr, at et Menneske kan blive saa gammel og dog hører man jo af og til herom fra fjærne Steder. Det er imidlertid en Kendsgærning, at et af de ældste Mennesker på Jordkloden tælles blandt Holstebros Borgere, og gamle Karen er derfor ogsaa snart blevet noget af en Berømthed.
Man kan ikke andet, naar man har set den Gamle, end sige at hun "bærer sin Alder godt", der er saaledes ikke noget uhyggeligt ved hende, som hun ligger der i Sengen i den lille fattige, men nette Stue og følger alt omkring sig med den mest levende Interesse. Hendes Appetit er aldeles forbavsende, hun sover som en Sten og er endog i Stand til ved egen Hjælp at flytte sig fra Sengen til Natstol.
Hendes største Festdag har i mange aar været Fødselsdagen, den glæder hun sig til som et lille Barn, thi på den Dag er der altid nogle af hendes Bysbørn, der erindrer hendes med en lille Gave.
I Fjor Foraar troede man, at det nu var Slut med hende; hun fik en stærk Forkølelse, og Livsfunktionerne var i lange Perioder næsten umærkelige. Men Karen fik Bugt med Sygdommen og senere blev hun raskere, end hun havde været før Anfaldet. Hun er i disse Dage stærkt optaget af, at hun har haft Besøg af Fotografen, der har taget et Billede af hende, som skal reproduceres i "Damernes Blad". Det er Fotograf Rasmussen, der har taget Billedet, og han har været heldig med det. Karen sidder op i Sengen, støttet af Puderne og ser helt veltilfreds ud. Der eksisterer i Forvejen et Billede af hende som blev taget da hun fyldte 102 Aar, men Karen er mest glad for det sidste og over at det skal i den fine københavnske Dameavis.
(Holstebro Avis)
Kilde: Herning_Folkeblad 1903-04-01.

Kirkebog, Holstebro sogn
1904, 5. august Holstebro, Begravet Holstebro 10. august, Karen Jensen Brødbæk, Ugift, nød Alderdomsunderstøttelse. Bopæl: Holstebro, Nørregade. Født i Ørre sogn 7. april 1797. Hendes Forældre Gaardmand Jens Mortensen og Hustru Else Sørensen, Ørre. 107 aar. Anm.: Gamle Karen var det ældste menneske i Danmark. Hun var den første som blev begravet på Holstebro ny kirkegaard, der på hendes begravelsesdag blev højtidelig indviet.

Holstebro 6. Aug.
Danmarks ældste Menneske Karen Brødbæk i Holstebro er i Aftes død efter en Dags Sygdom. Den Afdøde, der var fyldt 107 Aar, har ligget tilsengs det sidste Aarstid.
Kilde: Aarhuus Stifts-Tidende 6. aug 1904

På hendes gravsten, der stadig står på Holstebro søndre kirkegaard (Afsnit: Kvt. 7), læses flg. :
Karen Jensen Brødbæk.
Hun, Danmarks ældste Kvinde, var den første der blev begravet på denne Kirkegaard.
Hun døde i Tro på sin Frelser.