Biografi for: Anders Hanssøn

Kirkebog Handbjerg sogn 1658-1767. (Kort HMB 507 A-1, 1/4)
Anno 1674. Dominica 3die post Pascha (3. søndag efter Påske). Var til Daab af Hans Smeds barn, og kaldet Anders. Faddere: Jens Lindborg etc: