Biografi for: Christen Hanssøn

Kirkebog Handbjerg sogn 1658-1767. (Kort HMB 507 A-1, 1/4)
Anno 1679. Dominica optima post Trinit. var Hans Smeds barn i Trodholt til Daab, oc blev kaldet Christen. Faddere: Jens Lindborg etc.