Biografi for: Jacob Jensen Heegaard

Kirkebog Handbjerg sogn 1658-1757. (kort HMB-C 507 A-1, 1/4)
Anno 1687. Den 30 Decemb. var jeg udi Heegaard og Døbte et Barn som var Jens` og kaldet Jacob. Faddere: Greger Hiegd, Kirsten ??. Samme Daab blev forkyndt Dom. post Epiphania (søndag efter Hellig tre konger).

Kirkebog Handbjerg sogn 1658-1757. Kort HMB-C 507 A-1, 2/4)
1733 Dom Teria post Epiph. blev begravet en gammel Mand ved navn Povel Jensen, som Jacob Heegaard havde taget til sig, for at han haver tilgode i sin Alderdom.

Kirkebog Handbjerg sogn. (Kort HMB-C 507 A-1, 2/4)
Jacob Heegaards Kone, Margaretha, optræder som fadder i 1722 og 1723