Biografi for: Jacob Jensen

Kirkebog Handbjerg sogn 1658-1767. (Kort HMB-C 507 A-1, 3/4)
Den 19 Decembr. blev Blev Jens Lindbergs Barn hjemmedøbt og kaldet Jacob.

Kirkebog Handbjerg sogn 1658-1767. (Kort HMB-C 507 A-1, 3/4)
Anno 1744. Festo Epiphania ( = Hellig tre konger, 6. januar) blev Jens Lindbergs Barns Daab publiceret i Handbjerg Kirke. Testes: Hofnar Friederich Fog?, Jacob Tingschov, ? Lindborg, Morten Storgaards Hustru. Christen Lindborgs Hustru.

Kirkebog Ejsing-Handbjerg sogn. (Kort HMB-C 507 B-1, 6/8)
1744. Dom. Exaudj. Ligprædiken over Jens Lindbergs liden Søn, Jacob Jensen, 5 Maaneder gl.