Biografi for: Bodil Jensdatter

Kirkebog Handbjerg sogn 1658-1767. (Kort HMB-C 507 A-1, 3/4)
Anno 1738. Den 6 Aug. blev hjemmedøbt Jens Lindbergs Datter og kaldet Bodil.

Kirkebog Handbjerg sogn 1658-1767. (Kort HMB-C 507 A-1, 3/4 )
Anno 1738. Dom 16 a. Trin. (21. september) blev Jens Lindbergs barns Daab publiceret i Handbjerg Kirke. Testes: Jacob Ting??, Oluf Madegaard, Jens Brødbech, Oluf Madegaards Hustrue, Jens Brødbechs Hustrue.

Kirkebog Ejsing-Handbjerg sogn. Confirmerede i Handberg kirke (Kort HMB-C 507 B-1, 7/8)
1754. Dom 1. p. Pasch. Bodild Jensdatter Lindberg.

Kirkebog Ejsing-Handbjerg sogn (Kort HMB-C 507 B-1, 6/8 )
1767. D. 25 Aug Trolovet Peder Christensøn af Store Ryd-Mølle og Bodil Jensdatter af Heegrd i Handberg. D. 8. Octobr. Copulerede.

Efter sin mands død i 1790 sidder Bodil tilbage på St. Ryde Mølle. Hun må have klaret det godt for i 1796 køber hun Overtoften (7skp 1fjk 15/16alb) fra naboejendommen, Rydlund. I april 1800 sælger hun den til sin søn, Jens Christian Pedersen, som samme år sælger den videre til Niels Sehested på Rydhave.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders skøde- og pantebøger.

[Ryhave gods, Ginding herred, Ringkobing skfteprotokol; Book 1 1790-1825; film 41827]
Bodil Jensdtr enke faester i Store Ryde Molle 24 May 1800 pg 57 59 67
HUSB: Peder (dod)
CH: Jens Christian Pedersen 26 hiemme (signed: Jens Christian Pedersen Moller)
Ane Pedersdtr = Niels Nielsen i Stoergaard, Handberg sogn
Sidsel Pedersdtr 30 (= Mads Jensen i Fleng - by 9 Apr 1801)
Christiane Pedersdtr 28 begge hiemme
BRO: Jesper Jensen i Hedegaard, Handberg/Handberg sogn

Kirkebog Ryde sogn, Døde. (Kort C 499 A-15, 2/2)
1800. 3. Juni. Bodil Møller i Ryde Mølle. 61 Aar.