Biografi for: Peder Christensen Lindberg

1620, 26 Maj. Kronens Skøder
Niels Krag til Aggerkrog, Landsdommer i Nørrejylland, faar af Ribber Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Nørrejylland bl.a. i Hierum H., Handbierig S. 1 G. kaldet Lindbierig.
J.R. 7, 320 Koncepter.
Kilde: Kronens Skøder I 1535-1648.

1670, 21 Nov. Kronens Skøder
Vederlagsskøde til Medikusembedet i Ribe (Ludvig Pouch) paa: bl.a. Kongens Andel af Korntienden i Hierum Hd., Handbierg S. Gaarden Lindbierg.
Kilde: Kronens Skøder II 1648-1688.

Kirkebog Handbjerg sogn. Online
1689. Domenida Judica (=5. s. i fasten) blef Peder Cs og Dorethe Lauridsdatter af Lindberg copuleret.

1699
Lundenæs og Bøvling amter. Konsumtions, familie og folkeskatsregnskaber 1661-1793
Januar termins familiæ og folkeskatsantegnelser Anno 1699. (RA Film37.245)
Doct. Puchis i Ribe. Peder Lindberg 1 Pige

Kirkebog Handbjerg sogn (Kort HMB-C 507 A-1, 2/4)
1731 ? blev Peder Christensen i Lindberg begravet, 74 år og 3 maaneder.

Skifteuddrag
4 Peder Christensen Skjettrup i Lindbjerg i Handbjerg sogn. 11.6.1731, fol.14.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Dalsgaard, degn i Hjerm, Gimsing og Venø. B:
2) Christen Pedersen 14
3) Niels Pedersen 11
4) Dorthe Kirstine Pedersdatter 9.
FM: farbror Esper Christensen i Skjettrup i Hjerm sogn.
Første ægteskab med Dorthe Lauridsdatter. B:
1) Jens Pedersen Lindbjerg.
Kilde: http://www.brejl.dk/ribekirke.htm

Peder Christensen Lindbjerggård er født i Hjerm sogn som søn af Chresten Espersen Skietterup. Beviset derfor er hans fæstebrev som findes i fæsteprotokollen for det jordegods som den residerende medico udi Ribe pro officia er tillagt indrettet 1730 af doctor Ancher Andersen ( 1692-1787).
Der står at Peder Christensen fra Hjerm skal fæste den gård i Lindbjerg Handbjerg sogn, som salig Jens Mortensen sidst havde i fæste. Og skal ægte enken Dorthe Lauritsdatter.
Jens og Dorthe var blevet viet 1681 i Borbjerg og Jens Mortensen var død 1688 82 år gammel. Han var altså betydeligt ældre end Dorthe. Hvornår Dorthe er død har jeg ikke fundet.
Peder Christensen Lindbjerggård dør 1731, og der er også et meget omfattende skifte efter ham, fundet samme sted som fæstebrevet. Hans enke hedder da Maren Nielsdatter og de har 3 børn sammen: Chresten 14 år, Niels 11 år og Dorthe Kirstine 9 år. Værge for dem var deres farbroder Esper Christensen Skietterup Hjerm. Til stede var også Jens Pedersen Lindbjerg som var hendes stedsøn. Han havde da fået arv efter både mor og efter sin far.
Kilde: Karen Margrethe Nielsen, Viborg