Biografi for: Karen Jensen

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Skave, , En gård, 168, FT-1870
Jens Jensen, 61 , Gift, Husfader, Jordbruger, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Sørensen, 61 , Gift, Husmoder, , Ikast Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Jensen, 23 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jenssine Pedersen, 4 , Ugift, Plejebarn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Laursen, 9 , Ugift, , Fattigforsørgelse, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Christen Pedersen, 17 , Ugift, Tjenestetyende, , Naur Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Skave, , En gaard, 204, FT-1880
Jens Jensen, 61 , Gift, Husfader, gaardejer, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Sørtensdatter, 74 , Gift, Hans kone, , Ikast Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Jensen, 33 , Ugift, Deres datter, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jensine Jensen, 14 , Ugift, Plejedatter, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Jensen, 4 , Ugift, Plejesøn, , Vridsted Sogn, Viborg amt
Anders Larsen, 31 , Ugift, Tjenestekarl, , Hvidbjerg Sogn, Thisted Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, , Skave, 259, FT-1890
Jens Jensen, 81 , Gift, Gaardmand, Jordbruger, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Sørensen, 84 , Gift, , , Ikast Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Jensen, 43 , Ugift, , , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Katrine Christensen, 12 , Ugift, , , Haderup Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Peder Nielsen, 20 , Ugift, , , Haderup Sogn, Ringkjøbing Amt

Karen ser ud til af have overtaget den brændte Logaard, eller i hvert fald en del af jorden, for det er Karen, der i 1892 sælger jord fra til det nye andelsmejeri i Skave, som hendes bror Søren er medstifter af. Så noget kunne tyde på, at hun har overtaget ejendommen eller i hvert fald bestyrer den. Gårdens bygninger nedbrændte i en større brand i Skave By i 1895 og blev aldrig genopført.
Da planerne til opførelse af Andelsmejeriet Godthåb bliver lagt, vedtager den valgte bestyrelse at købe jorden fra Karen. Hun siger, at hun er villig til at sælge 3 Skp. jord for 25 kr mod at bestyrelsen selv lader det skille fra for egen regning. Men hun vil lige først tale med en mand "som hun har Tiltro til om Salget".
Det er sandsynligvis med sin kommende mand, at hun vil tale om salget, for hun bliver den 10. november 1892 i Borbjerg Kirke som 46-årig gift med den fem år ældre enkemand Thomas Laursen fra Hogager.
Hun er flyttet ind i hans hjem, Meldgaard, og har vel derfor som den sidste i slægten skilt sig af med den sidste jord fra den nu forsvundne Logaard i Skave.