Biografi for: Kristian Hornstrup Laursen

Salgsdirektør Kristian Hornstrup, Tavlekærsvej 148, Hvidovre. 70 år. Kristian Hornstrup var direktør i Ankerfjer A/S Ringsted. Som ung repræsentant kom han i 1940 til Ringsted Andels-Fjerkræslagteris salgskontor i København, hvor han senere steg i graderne og i 1953 var salgschef og leder af kontoret i København. I 1970 blev han udnævnt til marketingschef og flyttede sit kontor til Ringsted, hvor han virkede til fusionen mellem Ringsted og Nordjysk Fjerkræ i 1974, og selv om han var den, der havde været længst i virksomheden, blev han ledig. Det varede dog ikke længe inden han tiltrådte stillingen som salgsdirektør for Ankerfjer A/S i Ringsted, og gør sig gældende på de årlige udstillinger i ind- og udland, hvor han præsenterer sine fjer, der bliver mere og mere udbredte over hele verden. Ankerfjer har således fået filialer i både Frankrig og England.
Foreningen for spastisk lammede børn, er en af de organisationer, der har fødselarens bevågenhed. Han er medstifter af foreningen, og har i mange år udført et stort arbejde som en dynamisk formand. Også Samfundet og Hjemmet for Vanføre har nydt godt af hans aldrig svigtende interesse for de handicappede, ligesom han har været et aktivt og skattet medlem af Lions Club Valby.