Biografi for: Kristian Brandt Nielsen

Folketælling 1925
Ringkøbing, Hjerm, V. Bur, St. Ragborg, matr. 16a
Nielsen, Chr. Brandt, M, 29/8 1871, Holstebro, Gift, Husfader, Landbrug
Nielsen, Ane, K, 6/8 1977, Bur, Husmoder
Nielsen, Jens Albert, M, 11/8 1901, Bur, Medhjælper
Nielsen, Anker, M, 16/10 1904, Bur, Medhjælper, Midlertidig på Hedegaard i Bur
Nielsen, Agnethe, K, 3/2 1910, Bur, Medhjælper
Nielsen, Emma, K, 25/11 1911, Bur, Barn
Nielsen, Henry, M, 8/3 1914, Bur, Barn
Nielsen, Inger Dusine, K, 20/5 1916, Barn

1940
Christian Brandt Nielsen, Gdr., "Store Ragborg" pr. Bur. Født i Holstebro 29. August 1871, Søn af Arbejdsmand Jens Hedegaard Nielsen. Gift med Anna Villumsen Nielsen, født Christensen, født 6. August 1877, Datter af Gdr. Villum Christensen, "St. Ragborg". Gaardens Navn er "St. Ragborg"; den er flere Hundrede Aar gammel og overtaget af Nielsen 1901. Der var den Gang opdyrket ca. 35 Tdr. Land mod nu ca. 95 Tdr. Land, idet der er opdyrket ca. 60 Tdr. Land Hede. Besætningen var ved Overtagelsen paa 2 Heste, 5 Køer, 2 Ungkvæg, 15 Svin og 10 Faar, den er nu paa 4 Heste, 14 Køer, 14 Ungkvæg og 40 Svin. Nielsen har tjent ude fra sit 6. Aar, arbejdet ved Teglværk i 7 Aar, i Sogneraadet i 4 Aar samt i Bestyrelsen for Mejeri, Medstifter af Elektricitetsværk og Forsamlingshus. Gaarden blev i 1940 overtaget af Anker Nielsen.
Kilde: DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS. En oversigt over dansk bønders virke. Ribe og Ringkøbing amter. Nationalt Bogforlag, Herning 1943.