Biografi for: Anna Iversen

Anne var de sidste mange år plaget af sygdom. Det var måske grunden til at hun en vinternat i 1993 valgte at drukne sig i Storåen.