Biografi for: Kirsten Severine Sørensen

Kirsten Severine er født i Hodsager og blev forældreløs kun 2 år gl., men kom så til sin farbror, Laust Sørensen, Store Hesel, hvor hun er vokset op. Hun bliver husbestyrerinde for Jens Thomsen, Hvam Kro, og senere gift med Jesper Iversen, og de overtager hans fars smedeforretning, som lå lige overfor Hvam Kro.
Kilde: Viktor Hedegaard, Borbjerg og slægtsbogen "Store Hesel i Borbjerg sogn og Hesel-slægten"