Biografi for: Kirstine Iversen

Kirkebog Borbjerg sogn 1893. (Film 52789)
3 Maj 1893. Født i Hvam Mølle, Borbjerg Sogn, Hjerm Herred. Kristine Iversen. Datter af Smed, Møller Iver Iversen og Hustru. Marianne Jespersen, 33 Aar, i Hvam Mølle i Borbjerg. Døbt i Kirken af Sognepræsten 11 Maj. Båren af Peder Kristian Povlsens Hustru i Munksgaard (Kristine Jespersen, O. Brødbæk). Andre Faddere: Forannævnte Gaardmand Peder Kristian Povlsen fra Munksgaard, samt Gaardmand Jens Jespersen og Hustru i Brødbæk.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, -, Nr. 9 b, 10, FT-1901, D7736
Iver Iversen 9 apr 1859 Gift Husfader Smedemester Ryde
Mariane Iversen 10 nov 1860 Gift Husmoder Ryde
Jesper Iversen 8 sep 1884 Ugift Barn Borbjerg
Julius Iversen 16 jan 1887 Ugift Barn Mejrup
Maren Iversen 15 jan 1890 Ugift Barn Mejrup
Juliane Iversen 28 okt 1891 Ugift Barn Mejrup
Kristine Iversen 2 maj 1893 Ugift Barn Borbjerg
Marie Iversen 11 maj 1894 Ugift Barn Borbjerg
Kristian Iversen 5 jul 1896 Ugift Barn Borbjerg
Marie Katrine Iversen 27 okt 1898 Ugift Barn Borbjerg

"Stinne" som hun kaldtes, blev aldrig gift.
Hun havde i sin ungdom plads på forskellig gårde på landet. Hun holdt af at fortælle om livet på gårdene, hvor hun havde været. Især var tiden på Kloster Mølle i Gudum [FT 1916] et yndet emne for hende at fortælle om. At hun var husbetyrerinde "på Jenle" var heller ikke at kimse af. Hun fortalte om, hvordan Jeppe Aakjær om aftenen læste op af sine digte.
I sommeren 1917 var hun elev på Tommerup højskole på Fyn. Sin sidste tid, før hun begyndte selvstændig pensionat, var hun bestyrerinde på K.F.U.M. i Skive.
Efter nogle år at have drevet pensionat fra lejede lokaler, købte hun i 1932 ejendommen Østergade 12 Skive, hvor hun øvede sin manddomsgerning til hun var højt oppe i årene.
Stinne besøgte hele familien, både søskende og søskendebørn, fætre og kusiner; men var også selv umådelig gæstfri, hvad hendes store slægt satte pris på. I sine velmagtsdage overkom hun mere end de fleste, og det kneb nok noget for hende at erkende over for sig selv, da kræfterne beyndte at aftage, at hun måtte indskrænke sit travle virke.
De sidste år hun levede var hun plaget af sygdom, især den sidste tid var meget svær. Hun var en kort tid på plejehjemmet i Jebjerg, der var ingen plads i Skive; men hun forlangte at komme hjem i sit eget hjem; men det varede kun kort tid før hun igen blev indlagt på sygehuset i Skive, hvor hun afgik ved døden natten til den 21. september 1977.
Ved bisættelsen fra Skive gl. kirke lørdag den 24. september var en meget stor del af familien samlet.
Hendes urne er nedsat i de ukendtes grav på Skive Kirkegaard.
Kilde: Verner Villadsen #4689.

Bo Eriksen #6594, barnebarn af Iver Iversen, skriver:
"Moster Stinne" (Kirstine Iversen), havde på et tidspunkt et voldsomt opgør med en vis hr. Bartholdy, omkring kvindelige præster. Jeg ved ikke om det var på det tidspunkt, hun skiftede fra KFUK`s pensionat til at lave sit eget.