Biografi for: Christen Jensen

Kirkebog Mejrup sogn. Opsl. 89.
1780. D. 26 Novemb. Jens Berthelsen i Maygaards Søn Christen fremstillet for Herren, efter hans Hustru Anne Marie Jensdatter d. ? Octbr. var bleven forløst med ham og var hjemmedøbt i følgende ?? Maren Jensdatter tjenende i Store Toustrup, Xsten Maygaard og Hustru, ??? Datter i Maygaard.

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Maygaard, , , 44, FT-1801
Jens Berthelsen, 82 , Gift, Huusbonde, Bonde og gaardbeboer,
Ane Marie Jensdatter, 53 , Gift, Hans kone, ,
Jens Christian Jensen, 27 , Ugift, Deres børn, ,
Christen Jensen, 21 , Ugift, Deres børn, ,
Jacob [Jensen], 15 , Ugift, Deres børn, ,
Ane Dideriche Klok, 12 , Ugift, Et plejebarn, ,
Ane Andersdatter, 24 , Ugift, Tjenestepige, ,

1808 får Christen Jensen skøde på sin fædrene gård.
Jeg underskrevne Jens Berthelsen af Maygaard i Meirup sogn tilstaar at have solgt og afhændet, ligesom eig hermed uden foregaaende Kiøbecontract sælger skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger, til min Søn Christen Jensen og hans Arvinger, min forhen eiede og beboede Gaard bemeldte Maygaard kaldet, staaende for Hartkorn 2Td 1Fk 7/10alb med paastaaende Bygninger, Besætning af Ind og Udboe alt saaledes som ieg det selv har eiet, med de Herligheder og Rettigheder Pligter og Byrder, alt for den mundtlig accorderede Kjøbesum 720rd, skriver Syv Hundrede Rigsdaler ? Kontant; og da han nu har betalt mig samme, saa erklærer ieg herved for mig og mine Arvinger, ingen videre Lod Deel Ret eller Rettighed at have til eller i bemeldte Gaard med Eiendomme, men alt skal følge og tilhøre Kiøberen og hans Arvinger som en uigienkaldelig Eiendom den ieg og Arvinger er pligtig at hiemle.
Maygaard den 31Aug 1808
Jens Berthelsen (L.S)
At ingen skriftlig Kiøbecontract angaaende dette Kiøb imellem os har være oprettet, det bevidnes med vor Underskrift og om forlanges med Eed.
Datum ut Supra - Jens Berthelsen - Christen Jensen.
Til Vitterlighed - F. Laursen - Dollerup
Ved dette Skiødes læsning findes intet at erindre, Holstebro, den 2 Septbr - Grøn
Læst for Hjerm Gindings Herrederes Ret Fredagen den 28 Septbr 1808. Test.: Tranberg
Protokolleret folio 50 af Grøn.
Til købet låner Christen Jensen 750rd af Købmand Peder Smith i Holstebro. Obligationen er noteret udslettet 18 juni 1813.
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde- og Pantebog 1808 - 1813, Book No 7, pag. 59 og 60. (Film 28.833)

1811. Kirkebog borbjerg sogn
At ingen lovlig Hindring er for Ægteskab imellem Ungkarl og Gaardmand Christen Jensen i Maygaard i Meirup Sogn og Pigen Anne Dorthe Jespersdatter i Borbjerg Hvamgaard, derfor er vi undertegnede som Forlovere Sognepræsten Ansvarlige, saavel som derfor at Anne Dorthe har faaet de naturlige Kopper.
Den 20 April 1811. Jesper Jensen Hedegaard, Brudens Fader og Bertel Jensen, Brudgommens Broder. Viede 18 May.

Christen og Anne Dorthe er fætter og kusine.

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, V. Maigaard, , En Gaard, 28, FT-1845
Christen Jensen, 65 , Gift, , Gaardmand, Mejrup Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Dorthe Jespersdatter, 58 , Gift, , Hans Kone, Hanberg Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Jørgensen, 18 , Gift, , Tjenestepige, Borberg Sogn, Ringkjøbing Amt

Kirkebog, Mejrup sogn. Døde Mandkjøn. (Kort C 498 C-3, 4/9)
1848. Død 29 September, begravet 8 October på Borbjerg kirkegaard, Chirsten Jensen, Selvejergaardmand til V. Maigaard. Søn af Gaardmand Jens Berthelsen. Født og død sammested. 67 11/12 Aar.

Skifteprotokol Hjerm-Ginding herreder 1839-1857. Film RA 9766, pag 233
1848. 29 September anmeldtes død samme Dag Gaardmand Christen Jensen Vester Maigaard af Meirup Sogn. Enken sidder i uskiftet Boe.