Biografi for: Niels Ovesen Paakjær

Ingen kirkebog for Dybe sogn før 1784.

Lille Flansmose var omkring 1680 en såkaldt ryttergård.
Siden Chr. V i 1670 kom til magten havde han opbygget nationale rytterregimenter for at tilbagevinde Skåne og de andre tabte lande, som hans forfædre havde tabt i svenskekrigene. Fæstebønderne på kongens eget gods, de såkaldte rytterdistrikter, skulle hver afholde udgifterne til en rytter i fuld mundering, en hjælper og en hest. De mindste af kronens fæstegårde, gårde under 8 tdr. hartkorn skulle danne læg, så de i fællesskab kunne afholde udgifterne til en rytter. Til gengæld slap rytterbønderne for hoveri og for at betale skat og landgilde. Kun tiende skulle de fortsat betale.
I starten var det ret godt at være rytterbonde. Der var ingen krig, og træningen var så god og grundig, at de flot munderede rytterbønder vakte beundring, når de førte sig frem i sadlen. Og større blev anseelsen, når det vat fæstebonden selv eller hans søn "der red for gården".
Rytterbønderne var hævet over den almindelige bondestand, og var nærmest at betragte som standens aristokrati. De giftede sig hellere standmæssigt - med hinanden - end med fæstebønderne under den lokale herremand.
Kilde: Lars Møller. "Man er vel Hardbo". 2004.

1783. Niels Jespersen, selveier og beboer af Lille Flansmose i Dybe Sogn sælger, skøder og aldeles afhænder til Niels Ovesen Paakiær af Hygum sogn Lille Flansmose i Dybe sogn etc.
Kilde: Skodborg-Vandfuld Herreder. Skøde- og Pantebog 1779 - 1799. Book No. 2, pag. 39b. Film M. 29.567.

1785 Hartkornsfortegnelse
Dybe sogn, Lille Flansmose. Beboer Niels Ovesen. 2Td 3Skp 2fjk -
Kilde: Skodborg-Vandfuld Herreder. Hartkornsfortegnelse for Bøndergodset i Herrederne, også Rysensten Birk 1785. Film 29.600

Ringkoebing, Vandfuld, Dybe, Lille Flansmoese, , , 2, FT-1787
Niels Ovesen, 42 , Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Maren Madsdatter, 47 , Gift, Hans kone, ,
Bodil Kirstine, 5 , Ugift, Hans datter, ,

1788. Niels Ovesen, Lille Flansmose, er vitterligheds- og vurderingsmand ved skiftet efter Enken Anne Christensdatter i Lille Flansmose i Dybe Sogn på Rammegaards Gods.
Kilde: Rammegaards gods' skifteprotokol 1776- 1802. Film 10.053 pag. 54b

Ringkøbing, Vandfuld, Dybe, Flansmose, , , 2, FT 1801
Niels Ovesen, 58, gift, husbonde, Bonde og gaardbeboer,
Maren Madsdatter, 60, gift, hans kone, ,
Bodil Kierstine Nielsdatter, 16, ugift, deres datter, ,
Christen Nielsen Berg, 27, ugift, tjenestekarl, Nationalsoldat,

Kirkebog Dybe sogn (Kort HMB-C 495 C-1, 2/2)
1822. Død 21 Decber 1821, begravet 28 Decb Niels Ovesen, Aftægtsmand i Lille Flansmose, 78 Aar.