Biografi for: Christen Skibsted Nielsen

Kirkebog Hygum sogn. Fødte 1782. (Kort HMB-C 493 A-1, 2/5)
1782. Barnets navn: Christen Skibsted. Faders og Moders Navne: Niels Christensen Westergaard og Karen Jøsdatter Clostergaard. Onsdagen den 17 Julii, Niels Kammersgaards Hustru forløst med en Søn. Dagen efter hjemmedøbt Christen Skibsted, stedfæstet i Kirken Søndagen den 18. August. Bæremoder Præstens Hustru. Faddere: Christen Blaaberg og Hustru, Peder Wester Paakiær, Christen Hansen Kammersgaard, Jens Christen Westergaard, alle her af Sognet. Søndagen den 1. September Niels Kammersgaards Hustru introduceret.

Folketælling 1801 i Hygum sogn, Vandfuld herred, ,Kammersgaard
Karen Jøsdatter, K, 55 Aar, Enke, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer
Anne Kierstine Nielsdatter, K, 32 Aar, Ugift, Hendes Børn
Jøs Nielsen, M, 29 Aar, Ugift, Hendes Børn
Christen Nielsen, M, 22 Aar, Ugift, Hends Børn
Christen Skibsted [Nielsen], M, 19 Aar, Ugift, Hendes Børn
Anders Nielsen, M, 13 Aar, Ugift, Hendes Børn

Kirkebog Dybe sogn 1784 - 1815. (kort HMB C 495 A1, 2/2)
Søndagen d. 19. Maj 1811 blev efter erholdt og forevist Kongebrev ægteviede Ungkarl Christen Skibsted Nielsen Kammersgaard af Hygum og Pigen Bodil Kirstine Nielsdatter af Dybe. Vielsen skedt i ?

Kirkebog Dybe sogn 1784 - 1815. (kort HMB C 495 A1, 1/2)
1812. 31 Maj 1812 blev Christen Skibsted Nielsen i Lille Flansmose og Hustru Bodil Kirstine Nielsdatter deres D. 13. April fødte og hjemmedøbte Datters Daab i Kirken stadfæstet. Barnet blev kaldet MAREN; Fadere Christen Jensen Weies Kone fra Hygom, Jøs Kammersgaards Kone, Christen Jensen Weie, Mads Flansmose, Jens Clemmensen Flansmose. Samme Dag holdt Barnets Moder sin Kirkegang.

Kirkebog Dybe sogn. Online
1821. Død 10 Marts, begravet 21 Marts. Bodil Kirstine Nielsdatter, gaardmandskone i Lille flansmose. 39 år gammel.

1821. Skifte efter Bodild Kirstine Nielsdatter af Lille Flansmose, Dybe sogn.
Kilde: Skifteprotokol Skodborg-Vandfuld Herredsfoged 1819-24, pag. 169-170. Film 10.238.

1822-24. Christen er ved skiftet efter broderen Jøs og dennes hustru, Marianne Hansdatter, værge for de umyndige børn sammen med David Gydsbek, der svoger til Marianne.
Skifteprotokol Skodborg-Vandfuld Herredsfoged 1819-24, pag. 372, 385, 397, 443, 496, 534, 554. Film 10.238.

Matrikelkort 1817-1867 Den vestlig Del, Dybe
Matr. No. 26 Christen Nielsen efterfølges af Lars Kjeldsen (I FT 1834 beboer på Lille Flansmose)

Kirkebog Mejrup sogn. Online.
1823. Tilgangsliste. Christen Skibsted Nielsen. Gaardfæster af St. Moesbye. Ankommet fra Dybe sogn. Forevist Skudsmaal af 18 April 1823.
1823. Tilgangsliste. Mariane Mortensdatter. Tjenestepige i St. Moesbye. Ankommet fra Dybe sogn. Forevist Skudsmaal af 21 April 1823.

1823 Fæstebrev fra Ausumgaard
Christen Skipsted Nielsen, Borberg sogn, Store Moesby, 1823 6/5 pag 370
Kilde: Ausumgaard, Hjerm Hrd. Fæsteprotokol 1719 - 1827. Film M-53646

Kirkebog Mejrup sogn. Online.
1823. Christen Skibsted Nielsen Gaardfæster af Gaarden St. Moesbye her i Sognet. Enkemand. Gammel 42 Aar. og Pigen Marianne Mortensdatter tjenende i bemeldte St Moesbye, 22 Aar. Forlovere: ??. Viet 2 Novbr 1823 heri Kirken efter lysning.

Kirkebog Mejrup sogn. Online.
1823. den 12 December. Et dødfødt drengebarn. Gaardfæster Christen Skibsted Nielsen og Hustru Marianne Mortensdatter boende i St. Moesbye.

Kirkebog Mejrup sogn. Online.
1824. den 21 December. Et dødfødt drengebarn. Gaardfæster Christen Skibsted Nielsen og Hustru Marianne Mortensdatter boende i St. Moesbye.

Kirkebog Mejrup sogn. Online.
1825. Død 1 Januar, begravet d. 9 Januar. Marianne Mortensdatter. Christen Skibsteds Hustru i St. Moesbye. 23 Aar.

Kirkebog Mejrup sogn. Online.
1825. Christen Skibsted Nielsen, Arvefæster af Gaarden St Moesbye heri Sognet. Enkemand. Gammel 44 Aar og Anne Katharine Christensdatter af Maaberg Sogn. Enkekone. Gammel 40 Aar. Forlovere:Jørgen Andersen I Store Munktoft her i Sognet og Bertel Christensen af Maaberg Sogn. Viet d. 31 Julii her i Kirken efter Lysning

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, St. Moesbye, Gaarden, 82, FT-1834, C1305
Christen Nielsen Skibsted 54 Gift Gaardmand
Ane Kathriene Christensdatter 49 Gift Hans Kone
Karen Kirstine Christensdatter 20 Ugift Deres Børn
Else Kathrine Christensdatter 17 Ugift Deres Børn
Niels Christensen 16 Ugift Deres Børn
Klemmen Christensen 22 Ugift Tjenneste Karl

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Mejrup Bye, St. Moesbye, 64, FT-1840, C1309
Christen Skivsted Nielsen 58 Gift Gaardmand [Skibsted]
Anne Cathrine Chr.D. 55 Gift hans Kone
Maren Christensd. 28 Ugift deres Datter

Kirkebog Ryde sogn. Online
1841. Tilgangsliste. Christen Skibsted Nielsen og Hustru Anne Cathrine Christensdatter. 55 Aar. Huusmandsfolk i Oushøihuus. Ankommet fra Meirup 30/3 41.
endvidere Maren Christensdatter, 29 Aar, fornævntes Datter. Ankommet fra Meirup 30/3 41.

1841. Undertegnede Jens Laursens Enke Marie Kirstine Sørensdatter af Ryde Sogn tilstaar herved med Lauværge overensstemmende med vedhæftede Kjøbekontract af 2 Jan sidste at have solgt og afhændet ligesom jeg herved sælger skjøder og aldeles overdrager til Christen Skibsted Nielsen det mig ifølge Skjøde af 6 Marts 1940 tilhørende sted Oushoihuus i Ryde Sogn ......
Kilde: Hjerm Ginding Herreder Skøde og Pantebog 1840-1843, Book No. 19-20, pag 276-77. Film 28.843.

Ringkøbing, Ginding, Ryde, Ryde Sogn, , Oushøihuus, 55, FT-1845
Christen Skibsted Nielsen, 63, Gift, , Huusmand, Hygum Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Cathrine Christensdatter, 50, Gift, , Hans kone, Maaberg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Jensen, 23, Gift, , Smed, Sahl Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Christensdatter, 32, Gift, , Hans kone, Dybe Sogn, Ringkjøbing Amt
Chresten Skibsted Knudsen, 5, -, , Deres børn, Meirup Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Jensen, 2, -, , Deres børn, Her i sognet [Ryde Sogn]

Maren Christensdatter er Christen Skibsted Nielsens datter.

1845. Skiøde. Underskrevne Huusmand Christen Skibsted Niels af Oushoihuus i Ryde Sogn Tilstaar herved uden forudgaaende Kiøbecontrakt eller Skriftlige Conditioner at have solgt og afhændet ligesom jeg herved sælger skiøder og aldeles overdrager til min Svigersøn Jens Jensen af Bierth i Sahl sogn, det mig ifølge Skiøde af 22 juni 1841, læst 25 s.m. tilhørende og påboende Sted Oushoihuus kaldet i Ryde Sogn med paastaaende Bygninger og Tilliggende Eiendomme af Hartkorn g. Matric. 1Td og ny Matric. 6 Skp 3Fjk ½alb.
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde- og Pantebog 1849-1852, Book No 24 ,pag 38, 41, 42. Fillm 28.846

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde, Oushøi, et huus, 53, FT-1850, C9381
Jens Jensen 28 Gift Huusmand, smed, huusfader Sahl sogn, Rk. amt
Maren Christensdatter 38 Gift Hans kone Dybe sogn, Rk. amt
Christen Skibsted Knudsen 10 Ugift Deres børn Meirup s., Rk. amt
Niels Jensen 7 Ugift Deres børn Her i sognet
Bodil Cathrine Jensen 4 Ugift Deres børn Her i sognet
Bodil Christine Jensen 2 Ugift Deres børn Her i sognet
Christen Skibsted Nielsen 69 Gift Aftægtsmand, der forsørges af huusfaderen Hygom s., Rk. amt
Ane Cathrine Christensdatter 65 Gift Hans kone, der forsørges af huusfaderen Maaberg?? s., Rk. amt

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde, Oushøihuus, et huus, 46, FT-1855, C6367
Jens Jensen 33 Gift Smed, huusfader Sahl sogn, Rk. amt
Maren Christensdatter 43 Gift Hans kone Dybe sogn, Rk. amt
Niels Jensen 12 Ugift Deres børn Her i sognet
Bodil Cathrine Jensen 9 Ugift Deres børn Her i sognet
Jensine Jensen 4 Ugift Deres børn Her i sognet
Jens Jensen 1 Ugift Deres børn Her i sognet
Christen Skibsted Nielsen 74 Gift Aftægtsfolk, der af huusfaderen forsørges Hygum s., Rk. amt
Ane Cathrine Christensdatter 70 Gift Aftægtsfolk, der af huusfaderen forsørges Maaberg s., Rk. amt

Hjerm-Ginding Herreder. Skifte protokol 1839-1857. pag 419. Film RA 9.766
1856. Den 12 Februar blev anmeldt at Aftægtsmand Christen Skibsted Nielsen af Oushøihuus i Ryde igaar er død. Havde intet.

Kirkebog Ryde sogn 1853 - 1876. Døde Mandkøn (Kort C508-3, 6/9)
11 Februar 1856. Begravet 24 Februar Christen Skibsted Nielsen. Aftægtsmand i Oushoihuus. Født i Kammersgaard i Hygum Sogn ved Lemvig. Faderen Niels Christensen Gaardmand.