Biografi for: Uffe Strandby

Elev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1974-75. Lærer på Lomborg Ungdomsskole 1976-77. Lærereksamen 1981. Orlov til idrætskursus på universitetet 1984.
Lærer på Vejstrup Ungdomsskole 1981-1990. Liniefagseksamen i engelsk 1987. Lærer på Ryslinge Højskole 1990. Orlov til filosofistudium på universitetet i 1995.
Konstitueret forstander på Ryslinge Højskole 1997. Forstander på Gymnastikhøjskolen i Ollerup fra 1998.