Biografi for: Kirsten Jensdatter

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Qvium Bye, , 67, FT-1801, B9087
Jens Pedersen 37 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer
Karen Christensdatter 38 Gift Hans koene
Karen Jensdatter 8 Ugift Deres børn
Peder Christian Jensen 4 Ugift Deres børn
Kirsten Jensdatter 2 Ugift Deres børn
Jørgen Pedersen 28 Ugift Tienestefolck
Marie Jensdatter 25 Ugift Tienestefolck

Kirkebog, Hjerm sogn: Copulerede, 1822-4 (C500 B-3 1/5):
29. Sept. 1822 Ungkarl og Gårdbruger Jørgen Christensen af Perregaard i Borbjerg sogn, 31 aar, og gaardmandsdatter Kirsten Jensdatter af Qvium, 23 aar. Forlovere: Gaardmand Christen Jensen af Qvium (Kvium) i Hjerm og Christen Pedersen af Perregaard i Borbjerg sogn.

Kirkebog, Borbjerg sogn: Copulerede 1832-3 (C499 B-a 3/6)
11 November 1832 Johan Michelsen, 25 år, Tjenestekarl i Sønderhvam og Kirsten Jensdatter, enkekone i Store Perregård. Forlovere: Mikkel Knudsen i Sønderhvam, Peder Christiansen ??? i Qvium (Kvium).

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Perregaarde, , En Gaard, 19, FT-1834
Johan Mikkelsen, 27, Gift, , Gaardmand,
Kirsten Jens Datter, 35, Gift, , Hans Kone,
Sidsel Marie Johansen, 1, Ugift, , Deres Datter,
Sidsel Peders Datter, 15, Ugift, , Deres Pleiedatter,
Sidsel Marie Jørgens Datter, 75, Enke, , Paa Aftægt i Gaarden,
Mette Christens Datter, 39, Ugift, , Paa Aftægt i Gaarden sengelig.,
Niels Nielsen, 21, Ugift, , Tjenestefolk,
Kirsten Niels Datter, 29, Ugift, , Tjenestefolk,

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Storeperregaard, , En Gaard, 18, FT-1845
Ane Jensdatter, 70, Enke, , Paa Aftægt i Gaarden, Maaberg, Rk.Amt
Johan Michelsen, 38, Gift, , Lever af sin Avling, Borberg
Kirsten Jensdatter, 45, Gift, , Hans Kone, Hjerm
Jørgen Johansen, 11, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Zidsel Marie Johansen, 12, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Mette Christensdatter, 51, Ugift, , Nyder Ophold af Gaarden, Borberg
Ole Vestergaard Thuesen, 30, Ugift, , Tjenestekarl, Borberg
Ane Jacobidatter, 29, Ugift, , Tjenestepige, Borberg

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Bøgild by, , Perregaard, 85, FT-1870
Johan Mikkelsen, 62, Gift, Husfader, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kirsten Jensdatter, 70, Gift, Husmoder, Medhjælper, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Jørgen Perregaard Johansen, 35, Ugift, Søn, Medhjælper, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mikkel Perregaard, 1, Ugift, Sønnesøn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Jensen, 15, Ugift, Tjenestetyende, Medhjælper, Handbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kathrine Jensen, 31, Ugift, Tjenestetyende, Medhjælper, Vestervig Sogn, Thisted Amt
Jens Skoubo Jensen, 35, Gift, Tjenestekarl