Biografi for: Knud Erik Vestergård

Knud Erik Vestergaard overtager 1959 Store Abildholt, Abildholtvej 6, Hogager.

Store Abildholt har i dag et tilliggende på 80 tdr. land agerjord. Gårdens historie kan føres meget langt tilbage i tiden. Gården har haft en omskiftelig skæbne. Der kan fortælles mange ejendommelige ting om den - om bruderov - om opgangstider og nedgangstider. Knud Erik Vestergaards datter nr. 2 Jette blev i 1959 født i gården. Hun var det første barn, der var født i gården inden for 100 år. Abildholt har været hovedgård. Den ejedes i sin tid af Jakob Rostrup i Lergrav. Han blev henrettet i 1594.