Biografi for: Iver Iversen

1860 Denmark Census
Iver Iversen. Marital Status Ugift (Single). Age 1. Birth Date 1859. Birth Place Ryde. Residence Date 1860. Residence Address Ryde. Residence Place Ryde, Ginding, Ringkøbing (Ringkobing), Danmark (Denmark). Relationship Barn (Child). Religion Lutherske.
Household Members
Peter Langballe Iversen 27, Juliane Andersen 30, Iver Iversen 1

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Nørhvam, , Brødbæk et hus, 117, FT-1870
Peder Langbale Iversen, 36, Gift, Husfader, Smed, Nørre Nissum Sogn, Ringkjøbing Amt
Juliane Ane Andersen, 39, Gift, Husmoder, , Hove Sogn, Ringkjøbing Amt
Iver Iversen, 10, Ugift, Børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Iversen, 9, Ugift, Børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Anders Christian Iversen, 8, Ugift, Børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Hauerskou Iversen, 4, Ugift, Børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Marinus Iversen, 1, Ugift, Børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Christian Jensen, 22, Ugift, Tjenestetyende, Smedesvend, Kobberrup Sogn, Viborg Amt

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk by, , Et hus, 2, FT-1880
Peder Iversen, 46, Gift, Husejer, smed, , Nørre Nissum Sogn, Ringkjøbing Amt
Juliane Andersen, 49, Gift, Hans hustru, , Hee Sogn, Ringkjøbing Amt
Iver Iversen, 20, Ugift, Deres børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Iversen, 19, Ugift, Deres børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Hanskeå Iversen, 14, Ugift, Deres børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Marius Iversen, 11, Ugift, Deres børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Iversen, 8, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Iversen, 6, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Iversen, 3, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mogens Christen Pedersen, 16, Ugift, Smedelærling, , Gjellerup Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Mejrup, Hinkjerhus, 11, FT-1890, C5942
Iver Iversen 30 Gift Husfader Huseier Ryde, Ringkjøbing amt
Mariane Jespersen 30 Gift Husmoder Ryde, Ringkjøbing amt
Kresten Kristian Poulsen 19 Ugift Tjenestetyende Borbjerg
Hane [Hanne??] Nikoline Poulsen 15 Ugift Tjenestetyende Mejrup
Marius Iversen 7 Ugift Barn Mejrup
Esper Brødbek Iversen 4 Ugift Barn Mejrup
Kristian Julius Iversen 3 Ugift Barn Mejrup
Maren Iversen Under 1 aar, 15. jan. Ugift Barn Mejrup

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, -, Nr. 9 b, 10, FT-1901, D7736
Iver Iversen 9 apr 1859 Gift Husfader Smedemester Ryde
Mariane Iversen 10 nov 1860 Gift Husmoder Ryde
Jesper Iversen 8 sep 1884 Ugift Barn Borbjerg
Julius Iversen 16 jan 1887 Ugift Barn Mejrup
Maren Iversen 15 jan 1890 Ugift Barn Mejrup
Juliane Iversen 28 okt 1891 Ugift Barn Mejrup
Kristine Iversen 2 maj 1893 Ugift Barn Borbjerg
Marie Iversen 11 maj 1894 Ugift Barn Borbjerg
Kristian Iversen 5 jul 1896 Ugift Barn Borbjerg
Marie Katrine Iversen 27 okt 1898 Ugift Barn Borbjerg

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Bøgild, Matr. 91. 13d, 10, FT-1911, D7737
Iver Iversen 9 apr 1857 Gift Husfader Smed og landbrug Ryde, Ringkjøbing Amt
Mariane Iversen 10 dec 1860 Gift Husmoder Ryde
Juliane Iversen 28 dec 1891 Ugift Barn Mejrup
Kristian Iversen 6 jul 1896 Ugift Barn Borbjerg
Katrine Iversen 28 okt 1896 Ugift Barn Borbjerg
Dusine Iversen 13 jul 1901 Ugift Barn Borbjerg
Ejner Iversen 22 jul 1902 Ugift Barn Borbjerg
Agust Kristensen Kragelund 17 aug 1888 Ugift - Smedesvend Aulum
Søren Viladsen 9 dec 1890 Ugift Tjenestekarl Smedesvend Maabjerg

Det følgende bygger hovedsageligt på min halvfætter, Verner Villadsens (#4689) slægtsforskning.

Iver begyndte, som de fleste drenge på den tid, som hjorddreng, han havde et par somre plads på en gård i Ryde. Efter konfirmationen kom han i smedelære i faderens smedie, der dengang var en betydelig virksomhed, der var kendt langt omkring for fabrikering af stivvogne til landbruget.
Iver købte 25. marts 1881 Hindkjærhus ved Skivevej i Mejrup sogn af den daværende ejer Jens Andreasen, tinglyst skøde af 8. april dette år.
Her begyndte han som selvstændig husmand og smed, han blev gift 3. november samme år i Borbjerg kirke med Mariane.
I vinteren 1892 mageskiftede Iver Hindkjærhus med Hvam Mølle og tilhørende landbrug. Hvam Mølle, som Iver og Mariane nu flyttede til, var beliggende i Hvam Kroby vest for Skivevej. Iver byggede en smedie ud til vejen, og var så både smed, møller og landmand.
1897 udparcelleredes møllen som matr. 13g, og Iver solgte møllen til møllersvend Johannes Vedel.
I 1912 solgte Iver smedien og smedeværktøjet til sønnen Esber for 4.200 kroner - tinglyst 3. februar 1912.
Marianes helbred var ikke godt mere. Den 3. juni 1914 døde hun.

Den forholdsvis korte tid Iver var enkemand, skiftedes døtrene Stinne og Marie til at være hjemme og holde hus for faderen og de små søskende.
Men allerede året efter den 3. november stod Iver Iversen igen for alteret i Borbjerg kirke, for øvrigt samme dato, som han den første gang, han blev gift i 1881. Bruden var denne gang Mette Lauridsen, der var født i Hodsager sogn 16. september 1866, hun havde antagelig nået den alder, da ældre piger gerne ville giftes. Mette havde i mange år før den tid været husbestyrerinde for husmand Thomas Bøggild på ejendommen Aldersro i Bøggild i Hvam. Hun arvede denne ejendom efter hans død, vistnok også en større sum penge, efter den tids målestok, efter skøde den 15. december 1913.
Mette flyttede så ind i Hvam Mølle, hun tog godt imod den store familie; men fik nok ikke de roser, hun kunne tilkomme det er jo vanskeligt at være i moders sted. Men Mette var ikke kommen tomhændet, som før nævnt, så det var vel ikke så mærkeligt, der efter brylluppet i 1915 blev oprettet en ægtepagt, der havde følgende ordlyd:
Det mellem os hidtidige bestående formuefællesskab ophæves delvis, således at de effekter som jeg Mette Iversen født Lauridsen har indført i boet nemlig ejendommen i Bøggild Aldersro kaldet, 6.000 kroner som jeg Iver Iversen har benyttet til at betale fællesboets gæld med, de 6.000 kroner over drages Mette Iversen født Lauridsen, som særeje med pant i Hvam Mølle. Det var hovedtrækkene i Ægtepagten, der blev underskrevet 18. december 1915 - tinglyst 15. marts 1916.
Arveforholdene er også omtalt og lyder således:
Såfremt jeg Mette Iversen født Lauridsen ikke efterlader mig livsarvinger, skal min mand Iver Iversen, og hvis han er død, hans børn være mine universalarvinger, Ivers børn havde været tilbøjelig til at tro, at Mettes familie skulle arve.
Det var en bevaret hemmelighed, det vidste Ivers børn ikke noget om, før testamentet blev åbnet efter Mettes død. Jeg har skrevet det af efter panteprotokollen på Landsarkivet.
Mette fik noget at tage sig til. Det var ikke kun den store børneflok, der trods modvilje mod faderens giftermål, dog blev ved med at komme hjem, men også Ivers gamle fader Peder Langballe Iversen, fik sin sidste tid i hjemmet syg og nedbrudt, til han endelig døde i 1917.
I 1918 valgte Iver og Mette at sælge Hvam Mølle og flytte i ejendommen Aldersro ca. en km. længere mod syd på den modsatte side af Skivevejen.
Salgsbetingelsen på Hvam Mølle lød således i Uddrag:
Jeg Iver Iversen sælger hermed Hvam Mølle og tilhørende landbrug med mur og sømfast tilbehør, besætning, inventar, avlsredskaber og 10 høns til Jens Haislund Jensen for den sum af 24.000 kroner. Gælden var til Vest og Sønderjysk Kreditforening 8.500 kroner og til Hypotekforeningen 2.500 kroner.
Iver Iversen skulle lade 8.000 kroner stå som pant i ejendommen, medens resten 5.000 kroner skulle udbetales kontant før første april dette år, andelen i mejeriet skulle medfølge i handelen.
Skødet dateret 14. marts 1918.
sælger Iver Iversen. køber Jens Haislund Jensen.
Tinglyst 22 marts 1918.
Jens Haislund må nok ikke have fået ejendommen for dyrt, allerede 9. august samme år solgte han Mølle og Landbrug til Marinus Jensen Meilsø for 26.000 kroner.
Til Aldersro, som Iver og Mette flyttede til, var der fire tønder land jord, et par små heste nogle få kreaturer en griseso med grise og et vist antal høns.
Yver Smed, som han kaldtes i daglig tale, indrettede også en lille smedie i Aldersro, hvor han stod og lavede lidt småtterier, så længe helbredet tillod det.
I foråret 1934 solgte de Aldersro og flyttede til Tornemark på Sydvestsjælland, det var Ivers søster og svoger fra Resen, der et par år i forvejen var flyttet derover for at være i nærheden af deres børn, der fik dem til at flytte derover. Det skortede ikke med advarsler for tiden; men det ville Yver Smed ikke høre tale om; men det gik hurtig op for ham og især for Mette, at længslen efter hjemegnen var stor, til tider overvejede de nok at flytte tilbage.
Allerede året efter ramtes Iver af en lungebetændelse, der efter få dages sygdom medførte døden natten til den 6. marts 1935. Hans båre førtes hjem til Borbjerg, hvor han blev begravet fra den gamle kirke søndag den 10. marts 1935, og han blev stedt til hvile ved siden af sine børns mor.
Pastor Jul Rasmussen Borbjerg forrettede tjenesten i kirken og jordpåkastelsen, der sluttedes med en mindesammenkomst i Borbjerg Gymnastikhus.
Mette blev syg efter begravelsen og gik i seng i Bøggild hos hendes søster og svoger Laura og Niels Chr.Munksgard. Hun kom ikke op mere, livsmodet var borte, hun døde året efter i gården i Bøggild den 23. april, hvor fra begravelsen foregik torsdag den 30. april 1936, hele følget var inviteret til at møde i gården til frokost kl. - 1100. Da det var overstået og lærer Nøhr Hvam havde holdt en lille tale, og der blev sunget et par salmer, kørte følget med rustvognen i spidsen mod Borbjerg kirke, ligvognen holdt stille ud for Aldersro, de nuværende beboere havde strøet grønt på vejen udenfor.
Pastor Jul Rasmussen var flyttet fra sognet, så det var pastor Hareskov fra Ryde, der talte i kirken og foretog jordpåkastelsen. Alle vi fra familien var inverteret til middag i Bøggild efter begravelsen. Jo bedstemor Mette kom herfra med maner, et mægtigt gilde, syntes jeg.
Selv om der var nogenlunde velstand, da Mette og Iver forlod Aldersro i foråret 1934, var formuen svundet ind, turen til Sjælland med huskøb og salg, tærede hårdt på den sammensparede kapital, Mettes lange sygeleje mere end et år, skulle også betales af samme kasse, så det var nok ret begrænset,
hvor meget der blev til hver af den store søskendeflok, hvoraf de elleve overlevede forældrene.

Folketælling 1925, Borbjerg, Hvam, Aldersro. (Film S33/250)
Iver Iversen, M, 9/4 1859, Ryde sogn, G, Husfader, Landbrug
Mette Laursen Iversen, K, 16/9 1866, G, Husmoder

Folketælling 1930, Borbjerg, Nørre Hvam og Bøgild
Iversen, Iver, M, 9/4 1859, Ryde sogn, G, Husfader, Husmand, Sidste ægteskab: 1915, 1000 Kr.
Iversen, Mette, K, 16/9 1866, Hodsager, G, Husmoder

Bo Eriksen #6594, barnebarn af Iver, skriver følgende:
Jeg har læst beskrivelsen af Iver Iversen.
Den skildrer jo en skikkelig mand, og det er det helt modsatte der er blevet mig fortalt om ham.
Jeg er blevet fortalt, at han var hidsig, nærmest kolerisk i sin optræden.
"Onkel Ejner", som jeg kaldte ham (Ejner Iversen), har fortalt mig, hvorledes han og nogle af hans brødre, forsøgte at stoppe Iver Iversen.
Sammen havde de fundet et jernrør, som de smedede til i den ene ende. Herefter hældte de vand i, for endelig at sætte en solid træprop i den åbne ende.
Da Iver, efter middagssøvnen vendte tilbage til smedien, lagde knægtene røret på et bål.
Resultatet udeblev da heller ikke.
Med et kæmpebrag fløj proppen gennem muren til smedien og derinde gennem en vogn.
Iver Iversen kom ud, dybt rystet, og der blev ikke skældt ud eller stukket øretæver.