Biografi for: Kresten Heselaa Jensen

Kresten Heselaa Jensen får i 1903 bevilling på slægtsnavnet Vestergaard og hans fulde navn er herefter Kresten Heselaa Jensen Vestergaard.

Iflg. G. A. Munch: Over Kjelsmark Slægter:
Chresten Vestergaard overtog gården Vestergård omkring 1882. Den havde et tilliggende på ca. 200 tdr. land, idet dog en betydelig del var hede og mose. Den vigtigste indtægtskilde for Hogager-bønderne var dengang deres tørv. Der var jo som bekendt landbrugskrise dengang. Tørvene blev møjsommeligt transporterede til Holstebro. To læs efter et spand heste - 3 tusind tørv - indbragte 18 kr. Men der kom opgangstider omkring århundredskiftet for landbruget. Nye dyrkningsmetoder blev taget i anvendelse. Kvægholdet forøgedes. Andelsbevægelsen med dens mejerier og slagterier blev af umådelig betydning for landbruget. Vestergård blev bygget op og fik i 1907 et nyt stuehus. I 1912 overlod Stine og Chresten Vestergaard gården til den ældste søn Jens Christian. Selv flyttede de over i en nybygget landejendom, hvis jorder er en parcel fra Vestergård. En stor del af Vestergårds jorder er i dag opslugt af Hogager kirkeby. Det var også Chresten Vestergaard, der i 1899 gav et stykke af "Kejserhede" til at bygge kirke på.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg By, En gaard, 76, FT-1880, C0764
Jens Christensen Bak 76 Enkemand Gaardmand, huusfader Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Christian Jensen 35 Ugift Hans søn, detailist Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Katrine Clemmesen 23 Ugift Tjenestefolk Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Pedersen 19 Ugift Tjenestefolk Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Christen Heselaa Jensen 22 Ugift Tjenestefolk Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Christian Jensen 16 Ugift Tjenestefolk Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Chrestens Hesselaa bliver gift med Jens Christen Baks Barnebarn, Kjerstine.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hoager, En gaard, FT 1890
Kresten Heselaa Jensen, 32 , Gift, Husfader, Jordbruger, gaardejer, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kjerstine Jensen, 29 , Gift, Husmoder, Borbjerg Sogn
Jens Kristian Jensen, 6 , Ugift, Barn, Borbjerg Sogn
Else Marie Jensen, 3 , Ugift, Barn, Borbjerg Sogn
Jens Laursen Jensen, Under 1 år, Ugift, Barn, Borbjerg Sogn
Peder Paibjerg Pedersen, 16 , Ugift, Tjenestetyende
Maren Kristine Kristensen, 17, Ugift, Tjenestetyende, Haderup Sogn
Jens Kristian Thomsen, 83 , Gift, Aftægtsnyder, Borbjerg Sogn
Ellen Marie Nielsen, 42, Gift, Aftægtsnyder, Odby Sogn, Thisted Amt
Niels Kristian Jensen, 12 , Ugift, Barn, Borbjerg Sogn
Sofus Nielsen, 9 , Ugift, Plejebarn, Borbjerg Sogn

1906 Folketælling Borbjerg sogn, Hogager, Vestergaard, matr. nr. 16a
Kristen Heselaa Jensen Vestergaard, M, 23/7 1857, Gift, Husfader, Landbrug
Kjerstine Jensen, K, 25/9 1860, Gift, Husmaoder
Jens Laursen, Jensen Vestergaard, M, 3/6 1889, U, Barn, Landarbejde
Else Marie Jensen Vestergaard, K, 1/11 1891, U, Barn
Birthe Kjerstine Jensen Vestergaard, K, 9/3 1894, U, Barn
Laust Jensen Vestergaard, M, 3/12 1896, U, Barn
Thomas Anthonius Jensen Vestergaard, M, 1/2 1900, U, Barn
Kresten Pedersen, M, 9/12 1890, U, Tjenestedreng.

1911 Folketælling Borbjerg sogn, Hogager, matr. nr. 16a
Kresten Vestergaard, M, 24/7 1857, G, Borbjerg, Husfader, Landmand
Kirstine Vestergaard, K, 25/9 1860, G, Borbjerg, Husmoder
Jens Kristian Vestergaard, M, 29/11 1883, U, Borbjerg, Barn
Else Vestergaard, K, 1/11 1891, U, Borbjerg, Barn
Birte Vestergaard, K, 9/3 1894, U, Borbjerg, Barn
Laust Vestergaard, M, 3/12 1896, U, Borbjerg, Barn
Thomas, Vestergaard, M, 1/2 1900, U, Borbjerg, Barn

I 1912 overlod "Stine" og Chresten Vestergård gården til den ældste søn Jens Christian og selv flyttede de over i en nybygget landejendom , hvis jorde var en parcel fra Vestergård.