Biografi for: Svend Aage Brødbæk Jespersen

1959 køber Svend Aage Brødbæk Jespersen Hvam gl. Kro med et tilliggende på 27 tdr. Senere tilkøbtes yderligere 10 tdr. land. Kroejendommen solgtes kort tid efter. Har foruden at passe ejendommen virket som specialarbejder til 1980 og siden været vejmand ved Holstebro kommune.
Flyttede 1994 som pensionist til Hvam Mejeriby.