Biografi for: Johannes Brødbæk Jespersen

Brødrene Johannes og Helge Brødbæk Jespersen bestyrer fra 1960 fødegården, Over Brødbæk Mark, for moderen.