Biografi for: Frede Sørensen Brødbæk

Bestyrede 1955-60 fødegården V. Brødbæk, for sin moder, hvorefter han overtog den med et tilligende på 45 tdr. land. I 1967 tilkøbtes 16 tdr. land.