Biografi for: Kristen Sørensen Brødbæk

Kristen Sørensen Brødbæk købte 1931 ejendommen Nyborg med et tilliggende på 25 tdr. land og drev den indtil 1966. Hele gården nedbrændte i 1949 og blev genopført samme år.