Biografi for: Henny Linde Eriksen

Nekrolog 1998
Fru HennyStrandby, Sevel Alderdomshjem, tidligere Sahl, er død, knap 64 år.
HenneStrandby blev født og opvksede i Borbjerg, hvoer hendes far var skrædder. Hun var ud af søskendeflok på seks søstre.
Hun havde altid været aktiv ungdoms- og foreningslivet. Som ung var hun på Jebjerg Ungdomsskole og Snoghøj Højskole.
1 1953 blev hun gift med Kristian Stranby fra Borbjerg. De købte en gård i Agerbæk i Sahl. Ved siden af landbrubruget deltog de aktivt i livet, som det formede sig omkring dem, især havde gymnastikken deres store interesse. I flere år var de således med til at lede gymnastikken i Sevel. Her var det Henny Strandby der sørgede for musikledsagelsen på klaver. I en periode var Henny Strandby ansat på Rydhave Slots Ungdomsskole, hvor parret bestyrede Rydhavehallen. I nogle år var hun beskæftiget på Sahl Hvilehjem. Henny Strandby var i flere perioder medlem af Sahl Menighedsråd, således var hun kasserer for præstegårdskasen, netop i den periode, hvor præsteboligen i Vinderup blev opført. Endvidere bestred hun i flere år kirkeværgeposten.
I 1990 døde Kristian Strandby, og for to år siden mistede hun datteren, Helle. Alt dette berørte hende dybt, og en tiltagende sygdom gav hende også svære stunder, som hun kæmpede imod, og alligevel bevarede hun et glad livsmod indtil det sidste.
Henny Strandby, der en kort periode boede i Vinderup, flyttede for et års tid siden ind på Sevel Alderdomshjem.
Hun efterlader tre sønner. Kurt, som har fødehjemmet. Leif, som bor i Vinderup og Uffe som snart tiltræder forstanderjobbet på Ollerup Gymnastikhøjskole, samt to døttre, Annette, som bor i Horsens, og Vibeke, der netop er blevet uddannet som arkitekt, samt svigerbørn og børnebørn.