Biografi for: Karl Christian Pedersen Brander

Den Danske Dyrlægestat:
1946
Carl Christian Pedersen Brander. Født 25. maj 1920 i Telling, Tranum kommune
Forældre: Gårdejer Peder Brander og Kristine Larsen. Gift med Karen Eva Dankelev, datter af karetmager Carl Dankelev, København.
Eksamen 1946. Fortsættelseskursus i bakteriologi, patalogisk anatomi, veterinær hygiejne og vet. retsmedicin 1962. Vikar- og assistentstillinger, bl.a. hos Dyrlægerne O Buttenschøn, Asnæs; V. Sørensen, Allested; A. P. Rasmussen, Borum, august 1946 - december 1946. Assistent hos dyrlæge E. Skovlind, Næstved, (samtidig en kortere tid assisterende dyrlæge på A/S I. D. Koopmanns Svineslagteri i Næstved) december 1946 - juni 1947. Prakt. i Hals fra juni 1947 - oktober 1949. Ass. hos dyrlæge Maurtved, Sulsted, oktober 1949 - april 1950. Overtaget praksis i Saltum efter dyrlæge Jes Ramvad april 1950. Dyrlæge v. den komm. levnedsmiddelkontrol i Saltum-Hune kommune. Tilsynsf. dyrlæge v. statens græsfenner i St. Vildmose. Timelønnet reservedyrlæge v. Brønderslev Slagteri fra oktober 1962.

Københavns Magistrats Ægteskabsbog 1944 - 3809
Brudgom: Karl Christian Pedersen Brander, født 25/5 1920 i Lerup Sogn, Hjørring Amt. Stud. med. vet., Harestrupvang 5 C.
Brud: Karen Eva Dankelev, født 12/9 1920 i Eskildstrup Sogn, Holbæk Amt. Husholdningselev, Ølstykke Husholdningsskole.
Vielsen foretaget af Københavns Magistrat 7. Oktober 1944.