Biografi for: Eskild Olesen Møller

Eskild eller Eske Olesen Møller opgives 1771 at bo på Rungsted kro på Sjælland.

Jesper Thestrup, Birkerød har fundet følgende:
Birkerød sogn, Frederiksborg amt - Kirkebog 1732 - 1777 - Kilde LAK 1-185-2 side 71

Die 7de September 1757
Blef uden foregaaende Troelovelse efter Hands Kongl. Majestæts Tilladelse Eschild Olsen Brendeviins Karl i Ronsted copuleret til Inger Andersdatter sammesteds, og at ovenmeldte Personer ere frie for Ægteskab og Ægteskabs Løfter lover vi underskrivne

Som Cautionister for Brudgommen, Wolishmann.

For Bruden, A. Betresch (?)

Eskild Olesen Møller er årsag til at skiftet i 1772 efter broderen, Peder Olesen Møller, trækker i langdrag. Han efterlyses i aviserne og endelig d. 22 marts 1773 kommer der en attest på hans død. Se scanningen. Desværre efterlader han en hustru og 3 umyndige børn i armod.

Dødsfaldet er indført i kirkebogen for Birkerød sogn som følger:
(kilde Landsarkivet for Sjælland nr. 1-185-2 side 451)
d. 9de December 1772
Eschild Olesen i Rungsted, 52 Aar gl. död af Bryst-Svaghed.