Biografi for: Kristen Nielsen Heselaa

Kirkebog Gimsing sogn. (opsl. 254)
1788. Dom. 27 p. Trinit. Christen. Niels Pedersens og Else Maren? Christensdatter af Giemsing Hoed Confirm i Daaben, født den 18 Novembr.

Ringkøbing, Hjerm, Gimsing, Mouritz Gaard, , 5, FT-1801, B9085
Povel Knudsen 53 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer
Maren Andersdatter 63 Gift Hans koene
Ane Catrine Povelsdatter 23 Ugift Mandens slegfreddatter
Peder Olesen 26 Ugift Tienestefolk
Ane Marie Pedersdatter 21 Ugift Tienestefolk
Christen Nielsen 16 Ugift Tienestefolk
Frands Nielsen 13 Ugift Tienestefolk

Kirkebog Holstebro. (opsl. 75)
1826. Ungkarl Christen Nielsen, 38 Aar gammel, født i Giemsing, tjenende her i Menigheden og Pigen Ane Pederdatter 27 Aar gammel født i Borberg, tjenende her i Menigheden. Faddere: Kjøbmand Troels Kjerbye og Peder Laursen, Gaardmand.Viet d. 15 April i Kirken.

Ane og Kristen Nielsen blev gift 1826 og opholdt sig en tid i Holstebro, her er det ældste af børnene født.
Parret kom så til gården Heselå, som var fæstegård under Ausumgård.
Heselå var en typisk vestjysk enestegård, som med sine 996 tdr. land nærmest var et sogn for sig. Det meste af gårdens tilliggende var hede, og her har der i sin tid været en god jagt på harer, høns og urfugle.
Nærved gården kunne man stadig se dæmningerne til en mølle, som lå her i middelalderen. Denne tilhørte Kongen, og er i Valdemars Jordebog 1231 omtalt som møllen Hæslæ. i 1259 blev den skænket til Ribe Domkapitel af Erik Klipping, og i 1547 tilhørte den Tvis Kloster. Over 100 veje strålede fra mølletomten ud over heden mod syd og vidnede om stedets betydning i de svundne tider.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Heselaae, , En Gaard, 139, FT-1834
Chresten Nielsen, 47 , Gift, Gaardmand
Ane Peders Datter, 33 , Gift, Hans Kone
Niels Christensen, 8 , Ugift, Deres Børn
Else Marie Christens Datter, 6 , Ugift, Deres Børn
Peder Christensen, 3 , Ugift, Deres Børn
Jens Eskesen, 18 , Ugift, Deres Tjenestefolk
Ellen Marie Thomas Datter, 26 , Ugift, Deres Tjenestefolk
Sidsel Johanne Peders Datter, 24 , Ugift, Indsidder ernærer sig af at væve.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Heselaa, , En Gaard, 162, FT-1845
Christen Nielsen, 60, Gift, , Fæstegaardmand, Gjemsing
Ane Pedersdatter, 45, Gift, , Hans Kone, Borberg
Niels Christensen, 19, Ugift, , Deres Barn, Holstebroe
Peder Christensen, 14, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Niels Houmark Christensen, 11, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Johannes Christensen, 1, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Else Marie Christensen, 17, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Mariane Christensen, 5, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Johanne Marie Madsdatter, 20, Ugift, , Tjenestepige, Nørrefelding, Rk.Amt


Kristen Heselaa døde i 1845, efter sigende ved at få et gåseben galt i halsen. Ane stod nu ene med gården og en børneflok på 7, den ældste 20 og den yngste på 1½ år. Af fornuftsgrunde blev hun nødt til at skaffe sig en ny forsørger, og giftede sig da den 18. april 1848 med ungkarl Jens Lauritsen, som opgives til at være 36 år gammel. Dette ægteskab blev dog kun af kort varighed, idet Ane Pedersdatter allerede 1850 betegnes som fraskilt.

En sang om Heselå og dens slægt. (formodentlig i anledning af Krejstens ?? 50 års fødselsdag).

H E S E L Å
et blad af gårdens saga
mel: Jeg ved hvor der findes en have så skøn

Mod syd udi i Borbjerg ligger en gård,
har ligget der flere hundrede år,
den ligger så dejligt ved eng og ved å,
og navnet har været og er Hesselå.

Fra Hesel, hvor fordum var grave og vold
med herremandsvælde, med sværd og med skjold,
er gården jo sikkert fordum skilt fra-.
ja, tænk hvilken forskel på nutid og da.-

Om gården og slægterne år efter år
kun lidt i historiens ordbøger står,
men tiderne randt som den rindende å,
ved hvilken den trygt i århundreder lå.

Til Heselå hørte et stort areal,
- ja langt over tusinde tønder i tal,-
og mangen et sogn i vort fædrene land
i størrelse slet ikke klare sig kan.

Men altid så vældigt det hjalp Heselå,
de mange læs hø ved den rindende å,
var rugen og havren på sandjorden småt,
var engen og lyngheden frugtbar og godt.

I forår og sommer især her er køn
når lyngen den blomstre, når engen er grøn.
med frøernes kvækken, med horsgummens sang
og gøgens dens lystige kuk-kuk i vang.

Så kom Kristen Nielsen fra Gimsing på stand,
han så sig omkring i det udstrakte land,
I Østergård, Hogager fandt han en brud,
med hende det gik nok, - han regnede det ud.

Og Kristen og Ane tog kraftigen fat
så bredere, dybere ploven blev sat,
fem sønner, to døtre blev stamtræets skud,
de hjalp med bedriften -, drog senere ud.

Og Niels, den ældste i Måbjerg slog bo,
men Pe'er blev derhjemme ved gården så tro,
og Jens drog til Tvis, hvor han som lærer kom frem,
til Trabjerg drog Houmark og fandt sig et hjem.

Johannes han døde i ungdommens år,
til Hogager Else Marie hun går,
Mariane til Haderup drog med Mads Fleng
nær Haderis å og den dejlige eng.

Nå, Pe'er blev derhjemme og gæld var hans arv,
han tog sig af gården og moderens tarv,
snart Karen fra Abildholt førte han hjem,
og lykke og velstand der blomstrede frem.

Han blev en af sognets mest agtede mænd,
i sognerådsgruppen han tit gik i spænd,
han virked for skole og for mejeri,
for landboforening, - var snart aldrig fri.

Langt videre end Borbjerg grænser mon gå,
man kendte og regned' med Pe'er Heselå,
dog ej han forsømte bedriften og hjem,
hans børn hjalp så godt, mens de voksede frem.

Så kom der en tid de fra reden fløj ud:
Til Saugstrup drog Ane som tredie brud,
mens Krejsten var tro mod den fædrene jord,
blev Trine hjemført af Nygaard mod nord.

Ved samme tid flyttede Kresten vel ud, -
hans formand, det var - som enhver ved - Per Fuur,
endnu færdes Else i barndommens hjem,
sin fader til støtte på livsvejen frem.

Johannes til Abildholt drog og slog bo,
og flyttede senere til Holstebro,
men Peder blev købmand i Trabjerg og Bur,
(og Ane hun tog både ham og hans uhr).

Mens tiderne skifted' og åringer randt,
da glæde og sorg her til vejen og fandt,
det sidste, da døden så isnende kom
til moder og søn med så kort mellemrum.

Men festdagen smykkede kønt Heselå
december den tolvte, da glade vi så
at Krejsten for Hogager alter gik frem
og førte som brud som Cecilie hjem.

N. P. Larsen, Stråsø
1918