Biografi for: Mette Christensdatter

Kirkebog Hjerm sogn. Online.
1744. D. 24. Fest. Div. Joh. Døbt i Hierum Xsten Olesens Datter Nome Mette. Baaren af Anna Sørensdatter Telling. Test. Michel Schiettrup og Hustru Maren, Xsten Villemos og Hustru af Øster Ausum. Christen Dalsgaard.

Kirkebog Sahl sogn. Døde Quindekjøn. Online
1830. Død 1 Februar, begravet 14 februar. Mette Christensdatter Siig. Enke af forhen afdøde Knud Siig Nør Sahl. Opholdende sig i Øster Skoulund, 86 Aar.

Opoldt sig ved sin død formentlig hos datteren Mariane Knudsdatter, jf nedenfor.

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Nørre Goderum, en Gaard kaldet Østerskovlund, 40, FT-1834, A3014
Hans Christian Pedersen 55 Gift Gaardmand
Mariane Knudsdatter 49 Gift Kone
Mette Hansdatter 19 Ugift deres Børn
Maren Hansdatter 17 Ugift deres Børn
Anne Hansdatter 15 Ugift deres Børn
Knud Hansen 12 Ugift deres Børn
Søren Hansen 9 Ugift deres Børn
Thue Hansen 9 Ugift deres Børn
Niels Hansen 4 Ugift deres Børn

1831. Dødsanmeldelse. Skifteprotokol. Hjerm-Ginding Herreder 1830-1838. Book No 10, pag. 76. Film RA 9764.
Anmeldelse No. 3
Vi underskrevne eeneste og myndige Arvinger efter vores afdøde Svigermoder Aftægtsenke Mette Christensdatter af Sahl Sogn, der uden Skiftehold har tiltraadt bemeldte Afdødes Boe anmelder hermed hvad vi dermed arveligen er tilfalden saaledes:
Den Afdøde eiede en Capital efter Obligation af 11te November 1821, stor 298 rbd Sølv.
Derimod var Hun Boet skyldig til en Tjenestekarl hun havde havt 99 rbd 2 mark.
Igjen i Sølv 198 rbd 4 mark.
? indbetales i den Kongelige Kasse Amtstue i Holstebroe den med Forord. 8 Febr. 1810 paabuden ½ pC afgift med 1Rbd Sølv mod udbe? prima og sequnda Quitteringer paa 2de ligelydende Anmeldelser, Hvis Rigtighed vi med Eed vil bekræfte dersom forlanges.
Sahl Sogn, d. 11te Januarii 1831
Thomas Christensen - Hans Christian Pedersen
For anmeldte 1 Rbd rede Sølv meddeles hermed prima Quittering.
Holstebro Amtstue d. 12te. Janu. 1831 - Skierbec.