Biografi for: Knud Jensen Siig

Kirkebog Hjerm sogn. Online
1781. d. 13 Juli. Troloved i Hierum. Knud Jensen af Saahl og Mette Xstensd af Vester Hierumgaard

Kirkebog Hjerm sogn. Online
1781. d. 31 Augusti Knud Jensen af Sahl og Mette Christensd. af Hierumgaard copulered.

Folketælling 1787 i Ringkøbing, Ginding, Sahl, Sahl by, viser:
Knud Jensen, 30, Gift, Husbond, Bonde og Gårdbeb:,
Methe Christensdåt., 44, Gift, Madmoder, -,
Marie Cathrine Knuds Dåtter, 5, -, Barn, -,
Mariane Knuds Dåtter, 3, -, Barn, -,
Jens Knudsen, 1, -, Barn, -,
Anne Jens Dåt:, 20, Ugift, -, -,
Johan Jens Dat., 11, -, -, -,

Folketælling 1801 i Ringkøbing, Ginding, Sahl, Nyegaarde viser:
Knud Jensen, 53, Gift, Huusbond, Bonde og gaardbeboer,
Mette Jensdatter, 50, Gift, hans kone, ,
Mette Cathrine Knudsdatter, 16, Ugift, Deres børn, ,
Mariane Knudsdatter, 14, Ugift, Deres børn, ,
Jens Sørensen, 56, Gift, Tjenestekarl, ,

1803. Knud Jensen Siig låner min tip2-oldefar Jesper Jensen, ane 28, #260, 298 rd i forbindelse med købet af hans fæstegård. Ø. Hedegaard i Handbjerg sogn.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog, Book No 5, 1802-1804. pag 183. M-Film 28.832.

1826. Knud Jensen Siig, Sahl død den 5 Juli og begravet den 13 Juli 1826 i Sahl. Selvejergaardmand i Nørre Sahl. 76 Aar.

Aar 1826 den 6 Juli anmeldte Hans Skoulund i Sahl Sogn at hans Svigerfader Fæstegaardmand Knud Jensen Siig af Sahl er død den 5 dennes - Myndige Arvinger, derfor intet Skifte. [der står Fæstegaardmand ?]
Kilde: Skifteprotokol Hjerm-Ginding herreder 1825-1830, bog nr 7., pag 216. M-Film 9763

Ejede ved sin død bl.a. Matr 17 og andel i 33b i Sahl by, jf. kms' matrikelkort.