Biografi for: Maren Jensdatter

Haderup Kirkebog 1721-1764, Fol: 113, Lb.Nr.9
Anno 1733 Dn: 11ma post Trinit: (d. 16. august) Jordet Maren Jensdaater, Enevold Michelsens Hustru i Eegelund, gammel 29 Aar og nogle Maaneder.