Biografi for: Mads Enevoldsen

Haderup Kirkebog 1721-1764, Fol:38, Lb.Nr.12
Anno 1734 (12).Dn: 21 post Trinit:(d. 14. november) Döbt Enevold Michelsens liden Sön i Eegelund, og kaldet Mads. Maren Christensdatter i Eegelund bar hannem. Testes: Jens T˙gesen i Höstrup, Jörgen Mogensen fra Resen, Peder Larsen i Eegelund, Edel Hwolbeck, Maren Lausdatter i Eegelund. DØD 1737!

Haderup Kirkebog 1721-1764, Fol:116b, Lb.Nr.6
Anno 1737 Samme Dag (d. 14. juli) Jordet Enevold Michelsens liden Sön Mads i Eegelund, gamel 2 Aar, 8te Maaneder, 2 Uger, og nogle Dage.