Biografi for: Enevold Michelsen

Kirkebog Borbjerg sogn (Kort HMB C 499 A-3, 1/1)
1703. Domenica Prima Post Trinit. Crestnet Michels Jensöns Barn udi Hogagger, Nomine Enevold. Anne Michelsdatter udi Traberg bar Barnet. Testes Jens Simmensøn udi Abildholt, Jens Jacobsen udi Traberg, enevold Thomasøn udi Ramsgaard, Anne Jensdatter udi Hogagger, ?

Enevold Michelsen er født og opvokset i Hogager i begyndelsen af 1700-tallet, måske på ejendommen Hogager Østergaard, hvor vi senere finder datteren Johanne Enevoldsen. Det var en tid hvor bønderne lå under for herremændenes råden. I Hogager hørte gårdene under herregårde som Kvistrup og Volstrup. Enevolds far blev således forflyttet til landsbyen Egelund ude på de store heder i Haderup sogn. Her fik Enevold også en gård i begyndelsen af 30erne. Mellem 1746 og 1748 blev Enevold imidlertid flyttet tilbage til Hogager (Østergaard?), hvor han levede resten af sit liv. Dog er han død i 1781 hos sønnen Michel Enevoldsen i Høgild, Resen sogn, hvor han sikkert kun har opholdt sig en kort tid.