Biografi for: Johan Laursen

Ringkoebing, Ginding, Sevel, Nautrup, , Nautrup, 3, FT-1801
Johan Laursen, 35 , gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Kiersten Thomasdatter, 38 , gift, Hans Kone, ,
Thomas Johansen, 7 , ugift, Deres Børn, ,
Lene Marie Johansdatter, 2 , ugift, Deres Børn, ,
Anders Jensen, 13 , ugift, Tjenestedreng, ,

Ringkoebing, Ginding, Sevel, Nautrup, , 70, FT-1834, A3018
Johan Laursen 70 Gift Gårdmand.
Johanne Christensdatter 64 Gift Kone
Laurs Johansen 32 Ugift Søn
Lene Marie Johansdatter 34 Ugift Datter
Anne Cathrine Nielsdatter 12 Ugift Hyrde.

Ringkoebing, Ginding, Sevel, En Gård i Nautrup Bye, , 85, FT-1840, B1401
Laurs Johansen 39 Gift Gårdmand
Ane Cathrine Madsdatter 38 Gift Hans kone
Christen Jacobsen 18 Ugift Tjenestekarl
Johan Laursen 75 Gift Aftægtsmand husfaderes fader
Johanne Christensdatter 70 Gift Aftægtskvinde husfaderens moder

Kirkebog Sevel sogn. Døde Mandkjøn. Online
1840. Død 28 Juli, begraver 2. August. Johan Laursen. Aftægtsmand i Nautrup. 76 Aar, gift.