7 nov 2019          


           Helle Skjøth Sørensen #7061 
        Født: 1997         
         Far: Anders Sørensen #5367
         Mor: Lene Christiansen #7059Navne register