Lars Andersen Larsen og slaget ved Dybbøl,
18. april 1864


Min hustrus tipoldefar, Lars Andersen Larsen, deltog i krigen i 1864.
Som menig nr. 117 tilhørte han 1. Brigades 22. Regiments 3. kompagni og var tjenestegørende fra 12. december 1863 til 18. april 1864, hvor han deltog i det afgørende slag ved Dybbøl. I samme slag deltog også Bendt Andersen, en broder til min hustrus oldemor, Ane Dorthe Andersen, min egen slægtning Peder Laursen.
Lars, der den 22 marts 1964 bliver 30 år, er formentligt genindkaldt fra krigsreserven som følge af den truende krigsfare.


Dybbølstillingen 18 april 1864

22. Regiments fire kompagnier skulle holde skanserne I, II og III, nederst i kortet. Preuserne angreb i dette afsnit med 22 veludrustede kompagnier. Overmagten var alt for stor, og inden for en times tid var 22. Regiment fuldstændig oprevet. De spredte rester søgte tilbage til brohovedet til Als, hvor der kun kunne samles knap 200 mand.


Kilde: J.J. Johansen "DYBBØL 1864", Generalstaben 1942.

Som det fremgår af tabslisten led 22. regiment de største tab (døde). Lars blev alvorlig såret og taget til fange.

Efter hjemsendelsen fik han tilkendt understøttelse som krigsinvalid. Hans pensionssag findes på Rigsarkivet, og det fremgår bl.a. heraf, at Lars fra den 30. maj 1856 er soldat ved 11. bataljon. Han blev: "Udkommanderet d. 11 December (1863) og gjort Felttoget indtil 18 April (1864) på hvilken Dag han blev Såret". Som menig nr. 117 tilhørte han 1. Brigades 22. Regiments 3. kompagni og deltog i det afgørende slag ved Dybbøl. Lars blev såret i venstre arm og blev 18 april indlagt som krigsfange på lazaret i Flensborg, hvor albueleddet blev udtaget. Fra 27. august til 21. november var han indlagt på lazaret på Frederiksberg Slot, hvorfra han blev kasseret som soldat den 21 november. Hans ansøgning om Invalideunderstøttelse er påført, at han "har opført sig til Regimentets tilfredshed".
Lars er med kun een brugelig arm ikke i stand til at arbejde og kan som husmand og familiefar ikke "ernære sig og sine". Han får tilkendt en understøttelse, der i 1866 udgør Kr. 149,68 årligt. I 1882 er den steget til Kr. 334,08 årligt og forhøjes efter ansøgning til Kr. 370,08 årligt, sandsynligvis fordi Lars bliver stadigt mere syg og må holde en medhjælper for at kunne drive sit husmandssted med 2 køer. Lars har een søn, Anders Christian Larsen, men som han bemærker: "Han er kirtelsvag og er mig derfor ikke uden Byrde".
Lars dør i 1902 af lungebetændelse og hans enke, Marianne Jensdatter, søger og får bevilget understøttelse som invalideenke. Lars' understøttelse er ved hans død steget til Kr. 676,88 årligt. Mariannes understøttelse bliver fastsat til Kr. 126,00 årligt. Marianne dør i 1912.

Lars søgte og fik tildelt erindringsmedaljen for sin deltagelse i krigen.Læs her om slaget ved Dybbøl den 18. april 1864, og om krigen i 1864 i øvrigt.

   

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail